Αλωνιστιώτη Αθανασία

Αλωνιστιώτη Αθανασία
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Βαθμίδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
Α50
Τηλέφωνο
+30 210 7275216
Email
anapl@qv.hbn.terg.aou.id@ycnan
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα