Αλωνιστιώτη Αθανασία

Αλωνιστιώτη Αθανασία
Αλωνιστιώτη Αθανασία
Ιδιότητα
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτές Καθηγητές/τριες
Βαθμίδα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας
Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
Γραφείο
Α50
Τηλέφωνο
+30 210 7275216
Email
nancyatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές
 • 1998: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • 1992: Πτυχίο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
Επαγγελματική Σταδιοδρομία
 • 2008- σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • 2007 - 2008: Λέκτορας, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • 2003 – 2004: Διδάσκουσα ΠΔ. 407/80, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • 2001 – 2007: ΙΔΑΧ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • 2000 – 2001: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 • 1999 – 2000:  Μέλος Εκτάκτου Εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Ηλεκτρονικής για το διδακτικό έτος 1999-2000 στην κατηγορία του Εργαστηριακού Συνεργάτη με πλήρη προσόντα για τη διδασκαλία μαθημάτων Γλώσσες Προγραμματισμού και Τηλεπικοινωνίες ΙΙ (ΤΕΙ Αθήνας)
 • 1998 – 1999: Εισηγήσεις στα πλαίσια του προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης με θέμα «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Έλεγχος Τηλεπικοινωνιακού Προϊόντος» (ΤΕΙ Αθήνας)
 • 1995 – 1996:  Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών για τα μαθήματα Προγραμματισμού του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΤΕΙ Πειραιά)
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Δίκτυα Κινητών/Ασύρματων Επικοινωνιών
 • Σχεδιασμός και Ανάλυση Δικτυακών Πρωτοκόλλων
 • Ποιότητα Υπηρεσίας σε Δίκτυα IP
 • Δικτυακές Υπηρεσίες και Εφαρμογές
 • Smart Cities
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα