Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Project
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
Κ23β
ECTS:
8
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
1
Ώρες Φροντιστηρίου:
4
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση δικτυακών λειτουργιών, πρωτοκόλλων και εφαρμογών. Η προσέγγιση στοχεύει στη σταδιακή εξοικείωση στον προγραμματισμό σε διαφορετικά δικτυακά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει προγραμματισμό για σταθερά και κινητά δίκτυα και εφαρμογές Μελλοντικού Διαδικτύου, κινητών και ασύρματων συστημάτων. Οι εφαρμογές και οι υλοποιήσεις αφορούν επίσης γνωσιακά και αναδιαμορφώσιμα περιβάλλοντα κινητών και ασύρματων επικοινωνιών (με χρήση π.χ. J2ME, Android). Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα.
• Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA
• Το λειτουργικό σύστημα για κινητές συσκευές Android και το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών σε αυτό
• Το σύστημα ελέγχου εκδόσεων git
• Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
• Το πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων MQ Telemetry Transport (MQTT) καθώς λογισμικά/περιβάλλοντα ανάπτυξης για το ΜQTT

Βιβλιογραφία

Το μάθημα δεν διαθέτει στους φοιτητές/φοιτήτριες κάποιο συγκεκριμένο σύγγραμμα. Ο διδάσκων/ η διδάσκουσα προτείνει εκπαιδευτικούς πόρους στο διαδίκτυο και εγχειρίδια των τεχνολογιών, λογισμικών και περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού.