Διαχείριση Δικτύων

Εξάμηνο:
6ο
Τύπος Μαθήματος:
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
Κ34
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
0
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
Υ Υποχρεωτικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει αφ’ ενός τα βασικά μοντέλα διαχείρισης σταθερών και ασύρματων/κινητών επικοινωνιών και αφ’ ετέρου τους βασικούς μηχανισμούς για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση Συστημάτων Διαχείρισης Δικτύων. Επίσης καλύπτει την Εισαγωγή στη διαχείριση δικτύων υπολογιστών, διαχείριση με βάση το μοντέλο FCAPS, οργάνωση συστήματος διαχείρισης και πλατφόρμες διαχείρισης. Αναλύει τη Δομή της πληροφορίας διαχείρισης, κατηγορίες υπό διαχείριση αντικειμένων και πρωτόκολλα διαχείρισης. Καλύπτει τις Υπηρεσίες διαχείρισης και το πρωτόκολλο SNMP. Λειτουργικές περιοχές και λειτουργίες διαχείρισης δικτύων. Μεθοδολογία σχεδιασμού συστήματος διαχείρισης δικτύου. Νέες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων, έννοιες της αυτο-διαχείρισης, της γνωσιακής διαχείρισης δικτύου και της διαχείρισης ετερογενών συστημάτων επικοινωνιών. Θέματα διαχείρισης κινητών και ασύρματων δικτύων και μελλοντικού Διαδικτύου. Ζητήματα διαχείρισης της ασφάλειας δικτύων.

Βιβλιογραφία

1. Διαχείριση δικτύων υπολογιστών, Μήλιου Αμαλία Ν.,Νικοπολιτίδης Πέτρος,Πομπόρτσης Ανδρέας Σ. ISBN: 978-960-418-133-9
2. Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα και Συστήματα, Stallings W. - Beard C. ISBN: 978-960-418-549-8