Κολοβού Αθανασία

φωτογραφία προφιλ
Κολοβού Αθανασία
Ιδιότητα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Τομέας
Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
Γραφείο
Α18
Τηλέφωνο
+30 210 7275149
Email
akolovouatdi [dot] uoa [dot] gr
Σπουδές

Πολυτεχνείο Κρήτης Διπλωματούχος Ηλ. Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 2004.

Thesis “A novel algorithm for the automatic alignment and segmentation of speech utterances”.

Πανεπιστήμιο Πειραιά Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα προηγμένα συστήματα πληροφορικής 2009

Thesis “ An algorithm for segmenting video based on sound and image processing techniques”

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Natural Language Processing 

Sentiment Analysis 

Machine Learning

PUBLICATIONS

E. Palogiannidi, A. Kolovou, F. Christopoulou, F. Kokkinos, E. Iosif, N. Malandrakis, H. Papageorgiou, S. Narayanan, A. Potamianos: Tweester at SemEval-2016 Task 4: Sentiment analysis in twitter using semantic-affective model adaptation, in SemEval2016. https://www.tuc.gr/index.php?id=2786&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13642&cHash=...

A.Kolovou, F. Kokkinos,A. Fergadis P. Papalampidi, E. Iosif, N. Malandrakis, E.Palogiannidi, H. Papageorgiou,S. Narayanan,A. Potamianos: Tweester at SemEval-2017 Task 4: Fusion of Semantic-Affective and pairwise classification models for sentiment analysis in Twitter, In Proceedings of the 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2017)

Chapter Contribution for the book "Computational Social Science in the Age of Big Data. Concepts, Methodologies, Tools, and Applications", Exploring the dynamics of protest with automated computational tools. A case study. T.Stathopoulou, H. Papageorgiou, K. Papanikolaou, I. S. Georgoulea, A. Kolovou

Lexical and affective models in early acquisition of semantics Athanasia Kolovou, Elias Iosif and Alexandros Potamianos,  WOCCI 2017, https://sites.google.com/view/wocci/home/technical-program

NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 3: Tracking Ironic Tweets using Ensembles of Word and Character Level Attentive RNNs, C. Baziotis, N. Athanasiou  , P. Papalampidi1 , A. Kolovou., G. Paraskevopoulos. , N. Ellinas, A. Potamianos , In Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)

NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 2: Predicting Emojis using RNNs with Context-aware Attention,  C. Baziotis , N. Athanasiou, G. Paraskevopoulos, N. Ellinas, A. Kolovou , A. Potamianos, In Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)

NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 1: Predicting Affective Content in Tweets with Deep Attentive RNNs and Transfer Learning, C. Baziotis, N. Athanasiou , A. Chronopoulou , A. Kolovou , G. Paraskevopoulos , N. Ellinas. S. Narayanan , A. Potamianos, In Proceedings of the 12th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2018)

Georg Rehm, Stelios Piperidis, Kalina Bontcheva, Jan Hajic, Victoria Arranz, Andrejs Vasiļjevs, Gerhard Backfried, José Manuel Gómez Pérez, Ulrich Germann, Rémi Calizzano, Nils Feldhus, Stefanie Hegele, Florian Kintzel, Katrin Marheinecke, Julian Moreno-Schneider, Dimitris Galanis, Penny Labropoulou, Miltos Deligiannis, Katerina Gkirtzou, Athanasia Kolovou, Dimitris Gkoumas, Leon Voukoutis, Ian Roberts, Jana Hamrlová, Dusan Varis, Lukáš Kačena, Khalid Choukri, Valérie Mapelli, Mickaël Rigault, Jūlija Meļņika, Miro Janosik, Katja Prinz, Andres Garcia-Silva, Cristian Berrio, Ondrej Klejch, and Steve Renals. European Language Grid: A Joint Platform for the European Language Technology Community. In Proceedings of the 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations (EACL 2021), pages 221-230, Kyiv, Ukraine, 4 2021. Association for Computational Linguistics (ACL)

Maria Giagkou, Stelios Piperidis, Penny Labropoulou, Miltos Deligiannis, Athanasia Kolovou and Leon Voukoutis, Collaborative Metadata Aggregation and Curation in Support of Digital Language Equality Monitoring.