Οδηγός Πρωτοετών

DIT building
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουν οι νεοεισακτέες/οι στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Πρακτικές πληροφορίες για τις/τους νεοεισακτέες/ους στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα https://www.di.uoa.gr/studies/undergraduate/first-year-guide αλλά και αναλυτικότερα στον Οδηγό Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2021-22 [PDF].