Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ20
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
B Βασικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει γενικότερα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων καθώς και τρέχοντα θέματα ρύθμισης διοίκησης και οικονομικής των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
Παρουσιάζονται αναλυτικότερα: H δομή των Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, οι αρχές πολυπλεξίας, τα βασικά Συστήματα μετάδοσης και η Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH). Παρουσιάζονται επίσης οι αρχές, οι βασικές διατάξεις και οι σπουδαιότερες τεχνικές και συστήματα μεταγωγής με έμφαση στην Ψηφιακή Μεταγωγή. Επίσης θίγονται θέματα που αφορούν στον Έλεγχο Συστημάτων Μεταγωγής και τη Σηματοδοσία, τα Ευφυή τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (IN) και στις υπηρεσίες τους.
Επιπλέον παρουσιάζονται η εξέλιξη και οι τεχνολογίες των σύγχρονων δικτύων πρόσβασης: από το δίκτυο ISDN (υπηρεσίες, βασικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική, σηματοδοσία) μέχρι τη μεταγωγή Πακέτου σε Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΑΤΜ, MPLS).
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι προκλήσεις που θέτει η μετάβαση σε τεχνολογίες Ethernet και τηλεφωνίας ΙΡ.
Θίγονται αναλυτικά θέματα δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκτυα βασισμένα στις τεχνολογίες xDSL και η μετάβαση προς τα δίκτυα οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH).
Τα ανωτέρω συνδέονται με θέματα σχετικά με την απελευθέρωση της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς, τις Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές και τη Ρύθμιση καθώς και με βασικές έννοιες Διοίκησης και Οικονομικής τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών.
Στο εργαστηριακό σκέλος λειτουργεί εργαστήριο προσομοίωσης Τηλεπικοινωνιακών δικτύων με χρήση προσομοιωτή δικτύων OMNET++ και υποδείγματα στον GNS3.

Βιβλιογραφία

Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, Χ. Βασιλόπουλος κλπ. Εκδ. Κλειδάριθμος
Δίκτυα Ευρείας Ζώνης, Τεχνολογίες και Εφαρμογές με έμφαση στο Διαδίκτυο, Ι. Βενιέρης, Εκδ. Τζιόλα


Ξενόγλωσσα βιβλία
Broadband Network Architectures: Designing and Deploying Triple-Play Services: Designing and Deploying Triple-Play Services”, Hellberg, Greene & Boyes, ISBN-10: 0132300575, Prentice Hall.