Ασύρματες Zεύξεις

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ13
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Στο μάθημα παρουσιάζεται και αναλύεται η συμπεριφορά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα, στο διάστημα, στα εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα λειτουργίας των κινητών επικοινωνιών, και μελετώνται δημοφιλή μοντέλα διάδοσης. Το μάθημα αυτό παρουσιάζει θεμελιώδεις έννοιες για την κατανόηση, την αξιολόγηση και την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε όλο το ραδιοφάσμα και σε διάφορα σενάρια.

Βιβλιογραφία
  • Α. Κανάτας, Γ. Πάντος, «Ασύρματες Επικοινωνίες», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2017.
  • Σ. Κωτσόπουλος, «Αρχές και Μοντελοποίηση Ασύρματης Διάδοσης», Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
  • S. R. Saunders, A. Aragón – Zavala (επιμέλεια: Δ. Βουγιούκας), «Κεραίες και διάδοση για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών», Εκδόσεις Πεδίο, 2017.
  • Χ. Καψάλης, Π. Κωττής, «Κεραίες-Ασύρματες Ζεύξεις», Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.