Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας

Εξάμηνο:
8ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό Μάθημα (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
Β
Κωδικός:
ΕΠ19
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
-
Λογισμικό (Ε3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
(B) Βασικό
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Βασικά χαρακτηριστικά σημάτων ομιλίας. Μηχανισμοί και πρότυπα παραγωγής ομιλίας. Ακοή και αντίληψη ομιλίας. Μέθοδοι ψηφιακής ανάλυσης σημάτων ομιλίας. Η μέθοδος της κωδικοποίησης γραμμικής πρόβλεψης. Ψηφιακή κωδικοποίηση ομιλίας. Μέθοδοι σύνθεσης ομιλίας. Μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Μέθοδοι αναγνώρισης ομιλίας. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας στην μετατροπή κειμένου σε ομιλία και στην αναγνώριση ομιλίας. Η ομιλία στην επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής. Εφαρμογές της επεξεργασίας ομιλίας στα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών. 

Βιβλιογραφία
  • Γ. Κουρουπέτρογλου «Μαθήματα Επεξεργασίας Ομιλίας», Αθήνα 2005, Σημειώσεις (διαθέσιμες μέσω του το e-class)
  • L. Rabiner “Ψηφιακή Επεξεργασία Φωνής: Θεωρία και Εφαρμογές”, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2011