Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
ΥΣ08
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
B Βασικό
Λογισμικό (S3):
B Βασικό
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής καλύπτει ένα πλήθος από βασικά θέματα που αφορούν στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τους υπολογιστές. Οι διαλέξεις δομούνται ως εξής: Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (ΕΑΜ), χαρακτηριστικά του ανθρώπου που αφορούν την επικοινωνία του με τους υπολογιστές, αισθήσεις και αισθητήρια όργανα, όραση και οπτική αντίληψη, ακοή, κίνηση, ανθρώπινη μνήμη, μνήμη αισθήσεων και μνήμη εργασίας, λειτουργίες μακροπρόθεσμης μνήμης, μεταφορές, χαρακτηριστικά του υπολογιστή που αφορούν την επικοινωνία του με τους ανθρώπους, θέματα της επικοινωνίας των ανθρώπων με τις μηχανές, εργονομία, σχεδίαση διαλόγου, σχεδίαση οθόνης, βασικές αρχές χρηστικότητας που επηρεάζουν την δυνατότητα εκμάθησης, την ευελιξία, και την ευρωστία, κύκλος ανάπτυξης και ζωής λογισμικού επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής, τύποι επαναληπτικού σχεδιασμού και πρωτοτυποποίησης, μεθοδολογίες σχεδίασης (πληροφοριακά συστήματα βασισμένα σε θέματα, ανάλυση χώρου σχεδιασμού), ανάλυση απαιτήσεων και καταγραφή προδιαγραφών, οδηγίες και πρότυπα, μηχανική χρηστικότητας, σχεδίαση συστημάτων ΕΑΜ, μοντελοποίηση χρηστών (μοντέλο GOMS και μοντέλο KLM), σχεδιασμός διεπαφών τύπου Παράθυρα-Εικονίδια-Ποντίκια-Επιλογείς (ΠΕΠΕ) και για το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών, στοιχεία ΗΤΜL και Javascript, αξιολόγηση συστημάτων, οπτικοποίηση δεδομένων, μελλοντικές τάσεις.

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα συγγράμματα (Εύδοξος):

1. Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χ., Τσέλιος, Ν., & Μουστάκας, Κ. (2016). Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. (Σύνδεσμος στον Εύδοξο: https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:59366672/0)

2. Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2010). Σχεδίαση διεπαφής χρήστη: Στρατηγικές για αποτελεσματική επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή. Mετάφραση: Γιώργος Καλπάκης. (Σ. Κατσαβούνης, Ed.) (1st ed.). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.