Λειτουργικά Συστήματα

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ22
ECTS:
8
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
4
Ώρες Φροντιστηρίου:
0
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξετάσει τις βασικές ιδέες και αρχές των μοντέρνων Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ): υπηρεσίες, προγράμματα και κλήσεις συστήματος, δομές πυρήνα, βασικές μέθοδοι εισόδου-εξόδου σε υπολογιστικά συστήματα, διαχωρισμός υπολογιστικών εργασιών πυρήνα και χώρο-χρήστη, οργάνωση διεργασιών στην μνήμη, χάρτες μνήμης, κοινά προσπελάσιμα τμήματα μνήμης, συγχρονισμός μεταξύ διεργασιών, τεχνικές διαχείρισης μνήμης, βασικές πολιτικές για κατανομή πόρων, συστήματα αρχείων, είσοδος και έξοδος, αδιέξοδα, υπολογιστικά νήματα και βασικές αρχές ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων. Τα διάφορα κομμάτια των ΛΣ θα συζητηθούν σε σχέση με τη λειτουργία, τη δομή και την υλοποίησή τους. Η φύση του μαθήματος απαιτεί αυτενέργεια, συνεχή προσωπική προσπάθεια και εργασία κατανεμημένη στη διάρκεια όλου του εξαμήνου.

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne,Operating System Concepts,9th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2013.

Επικουρικό σύγγραμμα: R. Arpaci-Dusseau and A. Arpaci-Dusseau,Operating Systems: Three Easy Pieces, Arpaci-Dusseau Books,LLC, 2016.