Μεταδιδακτορική Έρευνα

Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
01/04/2024
Προκηρύξεις υποτροφιών κληροδοτημάτων ΙΚΥ
Υποτροφίες Μεταπτυχιακών, Υποτροφίες Διδακτορικών, Μεταδιδακτορική Έρευνα
07/03/2024
Προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου (SSHN) στη Γαλλία 2024
Μεταδιδακτορική Έρευνα
15/02/2024
Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή άλλες ερευνητικές σπουδές - Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη
Υποτροφίες Μεταπτυχιακών, Υποτροφίες Διδακτορικών, Μεταδιδακτορική Έρευνα
01/02/2024
Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη-ακαδ.έτος 2024-2025
Υποτροφίες Μεταπτυχιακών, Υποτροφίες Διδακτορικών, Μεταδιδακτορική Έρευνα
05/01/2024
Μεταδιδακτορική υποτροφία Αριστείας με τίτλο «Υποτροφία Επανένταξης στην Έρευνα»
Μεταδιδακτορική Έρευνα
01/01/2024
Πρόσκληση ενδιαφέροντος μεταδιδακτορικής έρευνας για το 2024
Μεταδιδακτορική Έρευνα
09/10/2023
Πρόγραμμα Υποτροφιών Επιστημονικής διαμονής υψηλού επιπέδου / Γαλλία
Μεταδιδακτορική Έρευνα
04/06/2023
Informatics Europe CV Repository
Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Μεταδιδακτορική Έρευνα, Νέες θέσεις εργασίας
17/02/2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας 2023
Μεταδιδακτορική Έρευνα
30/09/2022
Πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright 2023-24
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Μεταδιδακτορική Έρευνα
15/09/2022
Υποτροφίες ΙΚΥ από τα έσοδα των κληροδοτημάτων «Λεωνίδας Νικολαΐδης» » και «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» ακαδ. έτους 2022-2023
Υποτροφίες Διδακτορικών, Μεταδιδακτορική Έρευνα
12/05/2022
Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στον τομέα της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) και Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning)
Μεταδιδακτορική Έρευνα
08/02/2022
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας
Μεταδιδακτορική Έρευνα