Οδηγίες διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

24/01/2022

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα τις Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.