Πρόσκληση για απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) για το ακαδ. έτος 2020-21

15/09/2020

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την έγκρισή της από τη Σύγκλητο, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές ή απόφοιτους του Τμήματος αξιολογηθούν επιτυχώς σε συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων με συνολικά 30 ECTS. Συγκεκριμένα, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε:

  1. Τρία Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ (Πίνακας 1), τα οποία ανήκουν στα προσφερόμενα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος και τα οποία καλύπτουν βασικά θέματα εισαγωγής στην παιδαγωγική, τη διδακτική του αντικειμένου, βασικά θέματα διαχείρισης της τάξης και πρακτική στη διδασκαλία σε επίπεδο μικροδιδασκαλίας.
  2. Δύο κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ, από τα προσφερόμενα του Πίνακα 2. Τα  μαθήματα ΥΣ08 & ΥΣ22 ανήκουν στα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του ΠΠΣ του Τμήματος, ενώ τα υπόλοιπα στα Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΜ) που προσφέρονται από άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ .

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Θ

Φ

Ε

ΠΠΣ /ΜΠΣ

Εξάμηνο

Διδάσκων ή Τμήμα

ΥΣ15

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση  (πρώην «Πληροφορική και Εκπαίδευση»)

6

2

2

ΠΜ ΠΠΣ

5ο

Α. Γόγουλου

ΥΣ10

Διδακτική της Πληροφορικής

6

2

2

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Α. Γόγουλου

ΥΣ21

Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία

6

2

2

ΠΜ ΠΠΣ

8ο

Μ.Γρηγοριάδου

Α.Γόγουλου

 

Πίνακας 2: Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Θ

Φ

Ε

ΠΠΣ /ΜΠΣ

Εξάμηνο

Διδάσκων/Τμήμα

ΥΣ08

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

6

3

1

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Μ. Ρούσσου

ΥΣ22

Συστήματα Πληροφορικής και    e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία

6

2

2

ΠΜ

ΠΠΣ

7ο

Γ. Κουρουπέτρογλου, Α. Πίνο

ΤΕΚ003 (πρώην ΠΔ109)

Παιδαγωγική Ψυχολογία

6

3

ΕΛ ΠΠΣ

εαρινό

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

86Ε37

Ιστορία και Μεθοδολογία της Ψυχολογίας

6

6

5ο

Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης

 

Πλαίσιο Εφαρμογής

Συμμετέχοντες

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος.

Για το ακαδ. έτος 2020-21, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων που μπορούν να υποστηριχθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος της ΠΔΕ είναι 30. 

Διαδικασία

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ, θα πρέπει έως τη Τρίτη 22/09/2020, να καταθέσουν ηλεκτρονικά (μέσω email) την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση  της πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν τα σχετικά μαθήματα και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Η αίτηση-δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί στο email της Γραμματείας (secret@di.uoa.gr) με κοινοποίηση στην κα Γόγουλου (rgog@di.uoa.gr) και θέμα «Αίτηση για ΠΔΕ».

Στην περίπτωση που ο αιτούμενος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό, τότε τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τα εξής κριτήρια:

Κατηγορία Συμμετέχοντα: Προηγούνται οι φοιτητές του Τμήματος έναντι των αποφοίτων.

Αίτηση-Δήλωση: Προτεραιότητα βάσει του αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης-δήλωσης.

Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα μπορούν να τα παρακολουθούν και φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αλλά δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ (θα γίνεται σχετική ανακοίνωση στο eclass στο μάθημα DI482 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια με την έναρξη του εξαμήνου).

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων (Πίνακας 1) είναι υποχρεωτική.

Η πραγματοποίηση των μαθημάτων κατά το ακαδ. έτος 2020-21 θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» και τις αποφάσεις του Τμήματος και της Συγκλήτου. Το χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από απόσταση.

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ δε θα μπορούν να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας εάν δεν έχουν ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ.