Ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (MaDgIK)

Η ομάδα Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (MaDgIK) του Tμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απαρτίζεται από 60+ μέλη, μεταξύ των οποίων επτά (7) μέλη ΔΕΠ, δεκάδες ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.

Η ομάδα μας καλύπτει μια πληθώρα ερευνητικών περιοχών της ιεραρχίας Δεδομένων-Πληροφορίας-Γνώσης, όπως Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα και Δίκτυα Ομότιμων Κόμβων (P2P), Υπολογιστική Νέφους, Δίκτυα Αισθητήρων και Διαχείριση Ροών Δεδομένων, Βελτιστοποίηση Επερωτήσεων, Αναζήτηση Πληροφοριών, Εξατομίκευση και Κοινωνικά Δίκτυα, Ανακάλυψη Γνώσης και Εξόρυξη Δεδομένων, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών, Σημασιολογικός Ιστός και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Σημασιολογικός Ιστός Αισθητήρων, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής.

VaVeL project image
Αναλύοντας, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα τα οποία πηγάζουν από ποικίλους αισθητήρες εγκατεστημένους στο Δουβλίνο, μπορούμε να δούμε πραγματικά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στην πόλη από την ανάλυση του VaVeL. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Καθ. Δ. Γουνόπουλο, N. Ζύγουρας, Ν. Παναγιώτου, R…
GeoREgC logo
Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση ανοιχτών δημόσιων δεδομένων (Open Data), όπως αυτά δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, σε ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και σε σχετικά Geoportlas, που σχετίζονται με χωρικές νομοθετικές ρυθμίσεις και αδειοδοτήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και η συνδυαστική παροχή της σχετικής περιγραφικής…
OpenAire Advance graphic
To OpenAIRE-Advance συνεχίζει την αποστολή του OpenAIRE στην υποστήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης και των Ανοικτών Δεδομένων στην Ευρώπη. Υποστηρίζοντας τη τρέχουσα και επιτυχημένη υποδομή, που περιλαμβάνει τόσο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στιβαρές τεχνολογικές υπηρεσίες, παγιώνει τα επιτεύγματα καθώς…
EurAI logo
Ο Καθ. Μ. Κουμπαράκης τιμήθηκε το 2015 ως Fellow από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Τεχνητής Νοημοσύνης EurAI. Το πρόγραμμα EurAI Fellows τιμά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής συμμετοχής όλων των μελών του EurAI (μέχρι 3% κατ 'ανώτατο όριο). Δείτε και https://www.eurai.org/awards_and_grants/…
Yahoo FREP logo
Ο Καθηγητής Δημήτριος Γουνόπουλος έλαβε το Yahoo Faculty Research And Engagement Program 2015 Award. https://labs.yahoo.com/news/faculty-research-and-engagement-program-2015-recipients-selected
The CHESS project at the Acropolis Museum
The European Commission's strategic initiatives in shaping Europe’s digital future include instruments for funding digital cultural heritage. The CHESS Project, an EU-funded FP7 R&D project that ran from 2011 to 2014 features on the EC's Digital cultural heritage page.
CHESS article in Guardian UK
The Guardian UK, in the article "Ten global R&D projects that are changing arts and culture" by Emma Quinn and Athina Balopoulou, includes the R&D project CHESS as one of its favourite projects that are using digital technologies in new and inspiring ways. Specifically, according to the…
NSF 60 logo
Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (National Science Foundation - NSF), για να γιορτάσει την 60ή επέτειο του προγράμματος NSF Graduate Research Fellowship, παρουσίασε τα επιτεύγματα 60 υποτρόφων NSF που επιλέχθηκαν από πάνω από 45.000 υποτροφίες που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας των…
generic image
Ο Καθ. Γιάννης Ιωαννίδης βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με το Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «Βασίλη Ξανθόπουλου - Στέφανου Πνευματικού» 2006.
ACM logo
The Association for Computing Machinery (ACM) recognized Prof. Y. Ioannidis as Fellow “for contributions to database systems, particularly query optimization”, 2004.