Δίκτυα Επικοινωνιών II

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα (ΕΥΜ)
Κατεύθυνση:
Β
Κωδικός:
Κ33
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (Ε1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (Ε2):
-
Λογισμικό (Ε3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (Ε4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (Ε5):
(Υ) Υποχρεωτικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (Ε6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη κάλυψη, σε προπτυχιακό επίπεδο, των εξής θεματικών ενοτήτων:
• Καθυστέρηση Αναμονής σε Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτων
• Ασύρματα/Κινητά Δίκτυα (ασύρματα τοπικά δίκτυα, υποστήριξη κινητικότητας στο Διαδίκτυο, κινητά δίκτυα νέας γενιάς)
• Δικτύωση και Εφαρμογές Πολυμέσων
• Ασφάλεια Δικτύων

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος)
• Computer Networking, J. Kurose και Κ. Ross, Pearson/Addison-Wesley, Ελληνική μετάφραση 7ης έκδοσης, Εκδόσεις Γκιούρδας Επικουρική βιβλιογραφία
• Δίκτυα Υπολογιστών, A.Tanenbaum and D.Wetherall, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
• Δίκτυα Υπολογιστών, L.Peterson and B.Davie, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Αναλυτική Περιγραφή