Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Project
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
Κ23α
ECTS:
8
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
1
Ώρες Φροντιστηρίου:
4
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα συνίσταται σε μια εκτεταμένη υλοποίηση υποσυστήματος βάσεως δεδομένων που εστιάζει σε βελτιστοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών. Η προσέγγιση στοχεύει στη σταδιακή εξοικείωση στον προγραμματισμό με προδιαγραφές ορθότητας, ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας και ως μέλη ομάδας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει υλοποίηση κατάλληλων δομών δεδομένων που βελτιστοποιούν τη ζητούμενη λειτουργία, συντήρηση του κώδικα σε σύστημα κατανεμημένου ελέγχου (git), κάλυψη της λειτουργίας του κώδικα με ελέγχους μονάδας (unit testing). Το θέμα που συνήθως καλύπτεται προκύπτει από τον προγραμματιστικό διαγωνισμό SIGMOD της προηγούμενης χρονιάς.
Μία ομάδα από επιλεγμένους, εθελοντές φοιτητές συμμετέχουν ως ομάδα του ΕΚΠΑ στον προγραμματιστικό διαγωνισμό SIGMOD της επόμενης χρονιάς, δεν παραδίδουν εργασία στο τυπικό μάθημα, και αξιολογείται η συμμετοχή και η αποτελεσματικότητα τους στη χρονική περίοδο του διαγωνισμού

Βιβλιογραφία

Το μάθημα δε διαθέτει στους φοιτητές/φοιτήτριες κάποιο συγκεκριμένο σύγγραμμα. Ο διδάσκων/η διδάσκουσα προτείνει εκπαιδευτικούς πόρους στο διαδίκτυο και εγχειρίδια των τεχνολογιών, λογισμικών και περιβαλλόντων ανάπτυξης λογισμικού.