Θεωρία Αριθμών

Εξάμηνο:
6ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
ΘΠ08
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Διδακτικοί-Μαθησιακοί Στόχοι - Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες βασικές γνώσεις της Θεωρίας Αριθμών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

  • Διατυπώνει τα θεωρήματα Fermat και Euler.
  • Εφαρμόζει τα θεωρήματα Fermat και Euler.
  • Λύνει διοφαντικές εξισώσεις
  • Εξηγεί τη θεωρία τετραγωνικών υπολοίπων και το σύμβολο του Legendre.
Βιβλιογραφία

Θεωρία Αριθμών Π.Τσαγκάρης
Θεωρία Αριθμών Δ.Δεριζιώτης