Ψηφιακές Επικοινωνίες

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ04
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
B Βασικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Ψηφιακή Διαμόρφωση, Ψηφιακές Διαμορφώσεις Σημάτων Υψηλής Φασματικής Αποδοτικότητας, Ψηφιακές Επικοινωνίες σε Κανάλια με Δια-Συμβολική Παρεμβολή, Συγχρονισμός στις Ψηφιακές Επικοινωνίες

Βιβλιογραφία
  1.  .Γ. Καραγιαννίδης και Κ. Παππή Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
  2.  B. Sklar και Ν. Μήτρου, Ψηφιακές Επικοινωνίες και CD, 2η Έκδοση 2011 Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.