Συστήματα Επικοινωνιών

Εξάμηνο:
4ο
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κατεύθυνση:
-
Κωδικός:
Κ21
ECTS:
7
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Αναλυτική Περιγραφή
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ανασκόπηση Θεωρίας Σημάτων, Τυχαίες Διαδικασίες και Θόρυβος, Αναλογικές Επικοινωνίες (Διαμόρφωση Πλάτους και Φάσης), Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό και από Ψηφιακό σε Αναλογικό, Ψηφιακή Εκπομπή και Λήψη, Εργαστήριο Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων σε MATLAB

Βιβλιογραφία
  • Γ. Καραγιαννίδης Γεώργιος και Κ. Παππή Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4η Έκδοση 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
  • H. Taub και D. L. SchillingΑρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, 3η Έκδοση 2006 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.