Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες

Εξάμηνο:
5ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CΕT (Computer Engineering and Telecoms)
Κωδικός:
ΕΠ05
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
-
Ώρες Εργαστηρίου:
1
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
B Βασικό
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος
 1. Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης
 2. Εξισώσεις Maxwell σε διαφορική και ολοκληρωτική μορφή
 3. Εξίσωση κύματος
 4. Διάνυσμα Poynting και ισχύς κυμάτων
 5. Μιγαδική αναπαράσταση πεδίων. Αρμονικά πεδία. Επίπεδα κύματα
 6. Πόλωση κυμάτων.
 7. Ανάκλαση και Διάθλαση επίπεδων κυμάτων
 8. Βασικές παράμετροι κεραιών
 9. Ακτινοβολία στοιχειώδους διπόλου
 10. Γραμμικές κεραίες.
 11. Χαρακτηριστικοί τύποι κεραιών
 12. Ανάλυση και Σύνθεση στοιχειοκεραιών
Βιβλιογραφία
 • Σημειώσεις, Θ. Σφηκόπουλος
 • Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός, L. C. Shen, J. A. Kong, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2003
 • Κεραίες - Ανάλυση και Σχεδίαση, C.A. Balanis, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2005