Πληροφοριακά Συστήματα

Εξάμηνο:
7ο
Τύπος Μαθήματος:
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κατεύθυνση:
CS (Computer Science)
Κωδικός:
ΥΣ07
ECTS:
6
Διδακτικές Ώρες
Ώρες Θεωρίας:
3
Ώρες Φροντιστηρίου:
1
Ώρες Εργαστηρίου:
-
Μάθημα στις Ειδικεύσεις
Θεμελιώσεις Πληροφορικής (S1):
-
Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης (S2):
-
Λογισμικό (S3):
-
Υλικό και Αρχιτεκτονική (S4):
-
Επικοινωνίες και Δικτύωση (S5):
-
Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας (S6):
-
Σχετικά Μαθήματα
Σύντομη περιγραφή Μαθήματος

Εισαγωγή σε ορισμούς και έννοιες αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Σχέση Δεδομένων, Πληροφορίας, Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Διαδικασιών. Θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής Πληροφοριακών Συστημάτων. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Πληροφοριακά Συστήματα. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρησιακού Συστημικού χάρτη. Διαχείριση ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών. Κατηγορίες Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Το μάθημα καλύπτει την ύλη από τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, τα Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών, τα Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυίας, τα Συστήματα υποστήριξης Αποφάσεων, τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Εταιρικής Μνήμης, τα Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τα Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Μελετά τον Κύκλο ζωής των Επιχειρησιακών Εφαρμογών. Καλύπτει τα θέματα της Μετάπτωσης Επιχειρησιακών Εφαρμογών και Δεδομένων. Καλύπτει τα θέματα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Απόδοσης Συστημάτων. Προσεγγίζει διεπιστημονικά τα θέματα ανάπτυξης ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και μελετά τα θέματα υιοθέτησης των Επιχειρησιακών Εφαρμογών από βασικούς και τελικούς χρήστες. Μελετά τις Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού. Μελετά τις Σύγχρονες Τάσεις - Big Data analytics, Cloud, Mobility. Μελετά τη σχέση της επιχειρηματικής Ευφυίας με τις επιχειρησιακές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

Βασικό σύγγραμμα (Εύδοξος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 11η έκδοση, Laudon and Laudon, ISBN: 978-960-461-623-7
Σημειώσεις και Διαφάνειες στα Πληροφοριακά Συστήματα
Επικουρικό Σύγγραμμα (Εύδοξος) Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων: Στρατηγική και Οργάνωση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 3η έκδοση, D.Boddy, A. Boonstra, G. Kennedy, ISBN: 978-960-461-364-9
Επικουρικό Σύγγραμμα (Εύδοξος) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα, 2η έκδοση, Γ. Δουκίδης, Εκδόσεις Σιδέρης, ISBN: 978-960-08-0305-1
Επικουρικό Σύγγραμμα (Εύδοξος) Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 3η έκδοση, Οικονόμου και Γεωργόπουλος, εκδόσεις Μπένου, ISBN: 960-359-002-9
Επικουρικό Σύγγραμμα (Εύδοξος) Πληροφοριακά Συστήματα, 2η Έκδοση, Γ. Βασιλακόπουλος, εκδόσεις Τσότρας, ISBN: 978-618-5309-39-8