Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
30/06/2020
Πρόσκληση συμμετοχής για Φοιτήτριες-Leaders στο WOMENTORS
Υποτροφίες Προπτυχιακών
29/06/2020
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σ.Θ.Ε. Ε.Κ.Π.Α. για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022
Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ
26/06/2020
Θέσεις εργασίας στην BROKERS UNION ΑΕ
Νέες θέσεις εργασίας
25/06/2020
Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας
Υποτροφίες Προπτυχιακών, Υποτροφίες Μεταπτυχιακών
24/06/2020
Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
24/06/2020
Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
24/06/2020
ΔΠΜΣ Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (Space Technologies, Applications and seRvices- STAR) Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
22/06/2020
ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
22/06/2020
ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
22/06/2020
ΠΜΣ Πληροφορική - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΠΜΣ Πληροφορική
22/06/2020
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία - Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξηςεισαγωγής φοιτητών 2020-21
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών, ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία
22/06/2020
Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" - Νάστος Ιωάννης
Μεταπτυχιακά
22/06/2020
Παράταση προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών ΔΠΜΣ "Data Science and Information Technologies"
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
18/06/2020
Εθελοντική Επιδημιολογική Μελέτη του ΕΚΠΑ ως προς την παρουσία αντισωμάτων έναντι του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2
Γενικά
17/06/2020
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2019 - 2020
Προπτυχιακά