Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
28/09/2020
Ελεύθερα μαθήματα 2020-21
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση των μαθημάτων Αναλυτικά Προγράμματα (74 ΤΕΚ 009) και Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (74 ΤΕΚ 001)
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (ΘΠ20, Μ171, και ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ)
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
28/09/2020
NASA Space Apps Challenge Piraeus
Γενικά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών (Μ144)
Μεταπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Γραφικά 1 (ΘΠ02)
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (Μ130) με έναρξη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 17:00-20:00.
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (Κ33) με έναρξη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 15:00-17:00.
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ32-Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος ΘΠ18-Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Προπτυχιακά
27/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ15-Αριθμητική Ανάλυση με έναρξη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 15.00
Προπτυχιακά
27/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ13-Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Προπτυχιακά
27/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση των μαθημάτων ΥΣ15 "Οι ΤΠΕ στη Μάθηση" και ΥΣ10 "Διδακτική της Πληροφορικής"
Προπτυχιακά
27/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ22 - Λειτουργικά Συστήματα
Προπτυχιακά
27/09/2020
Μεταπτυχιακό μάθημα Μ121 "Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα"
Μεταπτυχιακά
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
10/07/2019
Θέση Έκτακτου Προσωπικού Ειδικότητας "Πληροφορική" - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νέες θέσεις εργασίας
03/07/2019
Θέσεις μέσω AIESEC
Πρακτική Άσκηση
17/01/2019
Θέση εργασίας στην Intrasoft International
Νέες θέσεις εργασίας