Κατηγορία
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
07/10/2020
Μάθημα "Εισαγωγή στον Προγραμματισμό" Α' εξαμήνου
Προπτυχιακά
06/10/2020
Προκήρυξη για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Προκηρύξεις Διδακτορικών
05/10/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ03-Γραμμική Αλγεβρα με έναρξη την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ώρα 13.00
Προπτυχιακά
05/10/2020
Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 2020-21
Προπτυχιακά
05/10/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό (M113)
Μεταπτυχιακά
02/10/2020
Μεταπτυχιακό μάθημα Μ430 "Μηχανική Μάθηση"
Μεταπτυχιακά
02/10/2020
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2021 L'ORÉAL-UNESCO ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Γενικά
02/10/2020
Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Προπτυχιακά
01/10/2020
Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές 2020
Προπτυχιακά
01/10/2020
Παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος "Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες (M136)"
Μεταπτυχιακά
01/10/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος EΠ04-Ψηφιακές Επικοινωνίες (7ο εξάμηνο)
Προπτυχιακά
30/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας (M161)
Μεταπτυχιακά
30/09/2020
Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά
29/09/2020
Δια ζώσης πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού μαθήματος Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης
Μεταπτυχιακά
29/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος ΕΠ05 -Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Προπτυχιακά
29/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (ΥΣ03)
Προπτυχιακά
29/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος "Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός" (Κ10)
Προπτυχιακά
29/09/2020
Θέση εργασίας Backend Engineer
Νέες θέσεις εργασίας
29/09/2020
Μάθημα Κ20β "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"
Προπτυχιακά
29/09/2020
Μάθημα Κ19ε "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής"
Προπτυχιακά