Αρχική

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα πρωτοστατεί στην εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επιδεικνύοντας συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς: στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, στο περιεχόμενο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στις μεθόδους διδασκαλίας, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια, στις ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στην αριστεία και στις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις, και στην εκπόνηση πολύ υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα. 

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
25/09/2020
Ανακοίνωση προς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
24/09/2020
Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές 2020
Προπτυχιακά
26/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος «Θεωρία Αριθμών» με έναρξη την Τετάρτη 30/9 στις 9 π.μ.
Προπτυχιακά
26/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος «Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα» με έναρξη τη Δευτέρα 28/9, 13.00
Προπτυχιακά
26/09/2020
Μεταπτυχιακό μάθημα M148 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Μεταπτυχιακά
26/09/2020
Προπτυχιακό μάθημα "Πληροφοριακά Συστήματα"
Προπτυχιακά
26/09/2020
Προπτυχιακό μάθημα "Αλγοριθμική Επιχειρησιακή" Έρευνα
Προπτυχιακά
25/09/2020
Ανακοίνωση για το προπτυχιακό μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ» του 5ου εξαμήνου
Προπτυχιακά
25/09/2020
Μεταπτυχιακό μάθημα M139 Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Μεταπτυχιακά
25/09/2020
Θέση εργασίας Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
Νέες θέσεις εργασίας