Διάκριση

2013

IEEE logo
22/11/2013
Διακρίσεις σε 4 καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ που αναγορεύθηκαν Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) Fellows: Καθ. Δ. Γκιζόπουλος “for contributions to microprocessor architectures self-testing and on-line error detection”, 2013. Καθ. Γ.…

2011

EURASIP_logo
04/07/2011
Prof. S. Theodoridis: “For contributions to adaptive signal processing and machine learning”, 2011.

2010

NSF 60 logo
08/06/2010
Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (National Science Foundation - NSF), για να γιορτάσει την 60ή επέτειο του προγράμματος NSF Graduate Research Fellowship, παρουσίασε τα επιτεύγματα 60 υποτρόφων NSF που επιλέχθηκαν από πάνω από 45.000 υποτροφίες που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας των…

2009

The Royal Society of Edinburgh logo
04/07/2009
1. Prof. S. Theodoridis: Corresponding Fellow, 2009.

2005

ACM logo
22/11/2005
The Association for Computing Machinery (ACM) recognized Prof. Y. Ioannidis as Fellow “for contributions to database systems, particularly query optimization”, 2004.

1999

best thesis grahic
01/09/1999
ERICSSON Award of Excellence in Telecommunications", ERICSSON HELLAS, BSc Thesis Award: G. Xydas: “Development of a rule-based Text-to-Speech System for the Greek Language”, 1999 Advisor: G. Kouroupetroglou

1997

Killam logo
04/07/1997
Prof. T. Mathiopoulos: “For contributions to the field of Advanced Terrestrial and Satellite Digital Communication Systems,” 1997.