Αρχική

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα πρωτοστατεί στην εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών επιδεικνύοντας συνεχή ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς: στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, στο περιεχόμενο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και στις μεθόδους διδασκαλίας, στον εμπλουτισμό των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με διεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια, στις ερευνητικές δραστηριότητες με έμφαση στην αριστεία και στις πολλαπλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις, και στην εκπόνηση πολύ υψηλής στάθμης διδακτορικών διατριβών σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα. 

Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
23/06/2022
Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών για την Ανακήρυξη υποψηφίων - Διευθυντής Β τομέα, εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.
Γενικά
22/06/2022
Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2021-22 ΠΜΣ
Μεταπτυχιακά, ΠΜΣ Πληροφορική, ΠΜΣ Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
21/06/2022
Προκήρυξη υποτροφιών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Υποτροφίες Μεταπτυχιακών
21/06/2022
Πρακτική άσηση στην AEGEAN
Πρακτική Άσκηση
16/06/2022
Υποτροφίες Αριστείας χειμερινού εξαμήνου 2021-22
ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακά
16/06/2022
Θέση διδακτορικού σε data science στο Leibniz Information Centre for Science and Technology
Διδακτορικά
15/06/2022
4th Summit on Gender Equality in Computing (GEC 2022), June 16-17, 2022
Εκδηλώσεις
14/06/2022
Ομιλία της B. Lopez Silva, Πέμπτη 23/06/2022 ώρα 13:00
Εκδηλώσεις
14/06/2022
Πρακτική στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Εταιρικών Πελατών της modulus
Πρακτική Άσκηση
14/06/2022
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ελληνογαλλικής συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023
Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών
Ημερομηνία Τίτλος Κατηγορία
29/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος ΕΠ05 -Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες
Προπτυχιακά
29/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (ΥΣ03)
Προπτυχιακά
29/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος "Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός" (Κ10)
Προπτυχιακά
29/09/2020
Μάθημα Κ20β "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"
Προπτυχιακά
29/09/2020
Μάθημα Κ19ε "Εργαστήριο Ηλεκτρονικής"
Προπτυχιακά
29/09/2020
Προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μάθημα "Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξ. Σήματος: Ενισχυτική μηχανική μάθηση και στοχαστικά παίγνια" (ΕΠ22γ, M342.ΕΝ2Ε)
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
29/09/2020
Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας
Υποτροφίες Προπτυχιακών, Υποτροφίες Μεταπτυχιακών, Υποτροφίες Διδακτορικών
28/09/2020
Προπτυχιακό μάθημα Αλγόριθμοι Δομικής Βιοπληροφορικής
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
28/09/2020
Ελεύθερα μαθήματα 2020-21
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση των μαθημάτων Αναλυτικά Προγράμματα (74 ΤΕΚ 009) και Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (74 ΤΕΚ 001)
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (ΘΠ20, Μ171, και ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ)
Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Γραφικά 1 (ΘΠ02)
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μεταπτυχιακού μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (Μ130) με έναρξη την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 17:00-20:00.
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΙ (Κ33) με έναρξη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 15:00-17:00.
Προπτυχιακά
28/09/2020
Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Κ32-Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
Προπτυχιακά