Αυγερινός Αθανάσιος
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Α40
+30 210 7275115
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Α53
+30 210 7275307
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Α43
+30 210 7275208
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρη Καθηγήτρια
Β4
+30 210 7275232
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Β03
+30 210 7275223
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Α45
+30 210 7275325
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
A48
+30 210 7275202
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
A35
+30 210 7275112
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Β19
+30 210 7275313