Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
A43
+30 210 7275309
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Α50
+30 210 7275216
placeholder image
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμη Καθηγήτρια
Β19
+30 210 7275314
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B24
+30 210 7275134
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
A26
+30 210 7275341
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτής Καθηγητής
Β18
+30 210 7275318
placeholder image
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Α22
+30 210 7275204
placeholder image
Γραμματεία Τμήματος , Διδακτορικά , Τομείς , Πρωτόκολλο
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275192
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
Α47
+30 210 7275235
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρη Καθηγήτρια
Α49
+30 210 7275210
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
A32
+30 210 7275145
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
A54
+30 210 7275344
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
Β9
+30 210 7275227
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμη Καθηγήτρια
A54
+30 210 7275205
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
Α37
+30 210 7275212
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
Β55
+30 210 7275156
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
Β21
+30 210 7275328
placeholder image
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
A34
+30 210 7275106
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B12
+30 210 7275224
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρη Καθηγήτρια
Β4
+30 210 7275232
placeholder image
Διδάσκοντες εκτός τμήματος
placeholder image
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
+30 210 7275301
φωτογραφία προφιλ
Γραμματεία Τμήματος , Προπτυχιακά Θέματα , Erasmus
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275338
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α25
+30 210 7275319
+30 210 7275191
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτής Καθηγητής
B7
+30 210 7275239
placeholder image
Διδάσκοντες εκτός τμήματος
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B6
+30 210 7275108
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α17
+30 210 7275149
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B3
+30 210 7275223
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B10
+30 210 7275213
φωτογραφία προφιλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B13
+30 210 7275305
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α24
+30 210 7275198
placeholder image
Γραμματεία Τμήματος , Οικονομικά
Α19
+30 210 7275300
placeholder image
Γραμματεία Τμήματος , Διοικητικά Θέματα , Θέματα Κοσμητείας
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275161
+30 210 7275161
placeholder image
Διδάσκοντες εκτός τμήματος
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α41.5
+30 210 7275229
placeholder image
Γραμματεία Τμήματος , Γραμματέας Τμήματος , Προπτυχιακά Θέματα , Διοικητικά Θέματα
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275154
placeholder image
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α33α
+30 210 7275125
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
A33
+30 210 7275118
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B23
+30 210 7275312
φωτογραφία προφίλ
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
A53
+30 210 7275307
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B15
+30 210 7275323
φωτογραφία προφίλ
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
A36
+30 210 7275103
placeholder image
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
NOC Β' Όροφος
+30 210 7275603
placeholder image
Γραμματεία Τμήματος , Μεταπτυχιακά
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275173
placeholder image
Διδάσκοντες εκτός τμήματος
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
Α44
+30 210 7275325
placeholder image
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Α18
+30 210 7275142
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α33α
+30 210 7275119
placeholder image
Γραμματεία Τμήματος , Μεταπτυχιακά
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275192
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτής Καθηγητής
B21
+30 210 7275169
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α33α
+30 210 7275146
photo of Nikos Passas
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Κέντρο Δικτύου, 2oς όροφος
+30 210 7275651
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
A39
+30 210 7275231
placeholder image
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Α22
+30 210 7275220
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
A24
+30 210 7275316
placeholder image
Διδάσκοντες εκτός τμήματος
placeholder image
Διδάσκοντες εκτός τμήματος
+30 210 7276347
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B8
+30 210 7275102
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
A38
+30 210 7275157
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρη Καθηγήτρια
Α51
+30 210 7275225
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
A55
+30 210 7275311
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
A48
+30 210 7275202
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B1
+30 210 7275315
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
A44
+30 210 7275322
placeholder image
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B17
+30 210 7275313
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Επίκουρος Καθηγητής
A35
+30 210 7275112
placeholder image
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
B16
+30 210 7275126
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
B2
+30 210 7275206
placeholder image
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
A41
+30 210 7275209
placeholder image
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
A26
+30 210 7275162
placeholder image
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
A19
+30 210 7275243
placeholder image
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Α18
+30 210 7275113
φωτογραφία προφίλ
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
A49
+30 210 7275201
φωτογραφία προφίλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Α17
+30 210 7275197
+30 210 7275197
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Καθηγητής
B14
+30 210 7275148
φωτογραφία προφίλ
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Αναπληρωτής Καθηγητής
A52
+30 210 7275310
φωτογραφία προφίλ
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
Ομότιμος Καθηγητής
B11
+30 210 7275203