Προπτυχιακές Σπουδές

Για Μαθητές
Οι υποψήφιες φοιτήτριες και οι υποψήφιοι φοιτητές είναι αντιμέτωποι με ισχυρά διλήμματα. Τί να σπουδάσω και σε ποιο Πανεπιστήμιο; Η απουσία ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, το εξουθενωτικό σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων και οι επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος επιβαρύνουν τον υποψήφιο και δυσχεραίνουν τις απαντήσεις. Αν έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε να σπουδάσετε και απομένει η επιλογή Τμήματος και Πανεπιστημίου, τότε θα θέλαμε να σας πούμε μερικά απλά, χωρίς υπερβολές, λόγια.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ μπορεί να είναι η πρώτη σας επιλογή γιατί έχουμε α) ένα σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών με έμφαση στην προγραμματιστική δεινότητα σε οτιδήποτε επιδέχεται προγραμματισμό (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα), β) υψηλής στάθμης καθηγητές, γ) ικανοποιητικές κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές καθώς και δ) ένα σταθερό και συμπαγές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που βασίζεται στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών για την Πληροφορική (Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών), που προτείνουν από κοινού οι κορυφαίοι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί: Association for Computing Machinery (ACM) και Institute of Electronics and Electrical Engineers (IEEE) - Computer Society, και έχει επιπλέον εμπλουτισθεί με ένα σύγχρονο κύκλο μαθημάτων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Επίσης, το Τμήμα προσφέρει πολλά οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με έμφαση στην αριστεία και στη διεπιστημονικότητα.

Πέραν τούτων ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους φοιτητές μας να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus. Επιδιώκουμε την ενεργό συμβολή τους στην εσωτερική αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων. Καθιερώσαμε το θεσμό του συμβούλου καθηγητή για κάθε φοιτητή, ώστε να αισθάνεται πως έχει προσωπικό στήριγμα στις πιθανές δυσχέρειες των σπουδών του. Το Τμήμα μας κατατάσσεται διεθνώς στα εκατό καλύτερα παγκοσμίως και η επιτυχία αυτή προκύπτει από τη συλλογική προσπάθεια, το κλίμα συνεργασίας και το πολύ καλό φοιτητικό μας δυναμικό. Είμαστε απαιτητικοί, αντικειμενικοί και αυστηροί στην συμμόρφωση προς τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πάρα πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες μελετών, σχεδιασμού ανάλυσης, υλοποίησης, εγκατάστασης, επίβλεψης, λειτουργίας, αξιολόγησης συστημάτων λογισμικού/υλικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διδασκαλία, την έρευνα και την προσφορά υπηρεσιών. Λόγω του αντικειμένου των σπουδών, αλλά και της φήμης του Τμήματος, η αναζήτηση μιας καλής εργασιακής θέσης με αξιοπρεπείς απολαβές είναι ευχερής. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Αν όλα τα ανωτέρω συνταιριάζουν με τις επιδιώξεις, την προσωπικότητα και τους οραματισμούς σας, τότε σας περιμένουμε στο Τμήμα μας. Εμείς για να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την αποστολή μας, εσείς για να χαράξετε ένα καλύτερο μέλλον.

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα (από τα πιο δύσκολα στην Ευρώπη), οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποκτούν ευρείς γνώσεις, στέρεο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Αν και η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες αυτορρύθμισης με βάση τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιγράφεται επαρκώς στα άρθρα 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 44 (αριθμός ΦΕΚ 58, 8 Απριλίου 2009) ως εξής: Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,

β) της πληροφορικής,

γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,

δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας, και

ε) των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:

α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω,

β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό παντός τύπου (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα) και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών: τον βασικό κύκλο σπουδών που προσφέρει βασικές γνώσεις σε όλο το εύρος της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και τον εστιασμένο κύκλο σπουδών, όπου οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν μια από τις δυο κατευθύνσεις είτε την κατεύθυνση Α (Επιστήμη Υπολογιστών) είτε την κατεύθυνση Β (Μηχανική Υπολογιστών) και στη συνέχεια δύνανται να κατοχυρώσουν έως δύο ειδικεύσεις στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Α (Επιστήμη Υπολογιστών) δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς ειδικεύσεις: Θεμελιώσεις της πληροφορικής-Ε1, Διαχείριση δεδομένων και γνώσης-Ε2, και Λογισμικό-Ε3, και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση αλγορίθμων
 • στην ανάλυση επιστημονικών υπολογισμών και εφαρμογές τους
 • στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
 • στην ασφάλεια πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό λογισμικού
 • στην υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό
 • στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • στην επεξεργασία, διαχείριση και εξόρυξη μεγάλων δεδομένων
 • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών υψηλών επιδόσεων
 • στη διαχείριση έργων πληροφορικής

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση Β (Μηχανική Υπολογιστών) δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς ειδικεύσεις: Υλικό και αρχιτεκτονική-Ε4, Επικοινωνίες και δικτύωση-Ε5, και Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας-Ε6, και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στη σχεδίαση και δοκιμή VLSI κυκλωμάτων
 • στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων
 • στην ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα σε ψηφίδα (System-on-Chip)
 • στην ανάπτυξη αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές σε τεχνολογία FPGA
 • στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, αισθητήρων για το Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things)
 • στον σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων και συστημάτων επικοινωνιών
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • στην επεξεργασία και σχεδιασμό ψηφιακών και οπτικών επικοινωνιών
 • στον σχεδιασμό ασύρματης και κινητής επικοινωνίας
 • στην επεξεργασία σημάτων και συστημάτων
 • στην ανάπτυξη λογισμικού για το Διαδίκτυο, τις Τηλεπικοινωνίες και κινητές συσκευές,
 • στη μηχανική μάθηση
 • σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας
 • σε επεξεργασία σήματος (ήχου, εικόνας και video)
 • στη διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών και δικτύων

Το ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 2 Κατευθύνσεις και 6 ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές κατευθύνσεις.
 • Πτυχιακή εργασία και/ή πρακτική άσκηση εκτός Πανεπιστημίου.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
 • Εξορθολογισμός του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα. 
 • Στέρεα θεμέλια γνώσης των γνωστικών αντικειμένων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων.
 • Θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.
 • Εξορθολογισμός στις δηλώσεις μαθημάτων. Από το 2ο έτος και μετά, οι φοιτητές δηλώνουν μέχρι 9 μαθήματα με τα οποία δύνανται να συσσωρεύσουν μέχρι 46 ECTS ανά εξάμηνο, εκτός των ECTS της πτυχιακής εργασίας (ή πρακτικής άσκησης).
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών.
 • Δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε μαθήματα συναφή με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
Μετεγγραφές

Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://transfer.it.minedu.gov.gr.

Κατατακτήριες

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται από 1 έως 15 Νοεμβρίου του έτους στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00) ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνσή μας (Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια, 157 84 Αθήνα).

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (βλ. σχετικά Έντυπα για Κατατακτήριες)
   
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (επικυρωμένο ή απλή φωτοτυπία με επίδειξη του πρωτοτύπου). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
   
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Hμερομηνίες διεξαγωγής των ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-21

Μάθημα Βαθμολογητές Αναβαθμολογητής Ημ/νία Διεξαγωγής
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Π. Σταματόπουλος

Ι. Καράλη   

Φ.  Τζαφέρης

Δευτέρα 7.12.20

18:00-21:00

Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού

Ε. Κουμπαράκης

Κ. Χατζηκοκολάκης

Μ.Κυριακάκος

Τετάρτη 9.12.20

18:00-21:00

Διακριτά Μαθηματικά

Α. Γιαννοπούλου

O.  Φουρτουνέλλη

Ι.  Εμίρης

Παρασκευή 11.12.20

18:00-21:00

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Διακριτά Μαθηματικά

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Γενικά περί υπολογιστών και προγραμματισμού υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή. Η δομή του υπολογιστή. Η πληροφορία στον υπολογιστή.  Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Απαιτήσεις από μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού. Εκτελέσιμα προγράμματα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για την C. Ο μεταγλωττιστής gcc. Παραδείγματα απλών προγραμμάτων στην C. Χαρακτηριστικά και δυνατότητες της C. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και δηλώσεις. Εντολές αντικατάστασης, τελεστές και παραστάσεις. Η ροή του ελέγχου. Δομή προγράμματος, συναρτήσεις και εξωτερικές μεταβλητές.  Εμβέλεια και χρόνος ζωής μεταβλητών. Αναδρομή. Διευθύνσεις θέσεων μνήμης, δείκτες και πίνακες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και πολυδιάστατοι πίνακες. Δείκτες σε συναρτήσεις. Ορίσματα γραμμής εντολών. Απαριθμήσεις, δομές, αυτο-αναφορικές δομές (λίστες, δυαδικά δέντρα), ενώσεις, πεδία bit και δημιουργία νέων ονομάτων τύπων. Είσοδος και έξοδος.  Χειρισμός αρχείων.  Προεπεξεργαστής της C και μακροεντολές.  Αλγόριθμοι ταξινόμησης πινάκων και αναζήτησης σε πίνακες.

Σύγγραμμα: Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (κωδ. Eudoxus; 13956),  Συγγραφείς: Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. 2η/2008,  Εκδόσεις: Κλειδάριθμος ΕΠΕ

http://eclass.uoa.gr/courses/D8/

 

 

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων. Εισαγωγή στις συνδεδεμένες αναπαραστάσεις δεδομένων. Αναδρομή. Ενότητες και Αφαιρετικοί Τύποι Δεδομένων. Στοίβες. Ουρές. Εισαγωγή στην Ανάλυση Αλγορίθμων. Λίστες και Συμβολοσειρές. Δένδρα, σωροί, δένδρα εκφράσεων. Δένδρα δυαδικής αναζήτησης. AVL δένδρα. Δένδρα αναζήτησης m δρόμων, δένδρα 2-3, δένδρα 2-3-4.  Β-δένδρα. Κόκκινα-μαύρα δένδρα. Κατακερματισμός. Σύνολα ξένα μεταξύ τους. Γράφοι και αλγόριθμοι για γράφους. Ταξινόμηση.

http://cgi.di.uoa.gr/~k08/

 

 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σύνολα (πεπερασμένα, άπειρα, μη αριθμήσιμα), Επαγωγή, Διμελείς Σχέσεις, Συναρτήσεις, Αρχή Εγκλεισμού – Αποκλεισμού, Μεταθέσεις, Συνδυασμοί, Δημιουργία Μεταθέσεων και Συνδυασμών, Διακριτή Πιθανότητα, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Ανεξάρτητα Γεγονότα, Θεώρημα Bayes, Αριθμητικές Συναρτήσεις, Ασυμπτωτική Συμπεριφορά, Γραφήματα, Μονοπάτια Euler / Hamilton, Δένδρα, Δένδρα με ρίζα.

Σύγγραμμα: Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (κωδ.  Eudoxus: 41954922), Συγγραφέας:  K. H. Rosen,  7η/2014, Εκδόσεις: Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

http://eclass.uoa.gr/courses/D268/

 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος κατά τις συνεδριάσεις της στις 20.4.2015 και 17.12.2014 αποφάσισε σχετικά με τις αναγνωρίσεις μαθημάτων από φοιτητές που είτε μετεγγράφονται έχοντας ήδη φοιτήσει σε άλλα Τμήματα είτε είναι ήδη πτυχιούχοι άλλων σχολών τα εξής:

Μέγιστος αριθμός αναγνωριζόμενων μαθημάτων 10

Αναγνωριζόμενα μαθήματα αποκλειστικά του Τμήματος και όχι ελεύθερα (μαθήματα προσφερόμενα από άλλα Τμήματα).

Ορισμός ενός συντελεστή αντιστοίχισης για κάθε μάθημα. Αν ο συντελεστής ισούται με το 1, το μάθημα αναγνωρίζεται με τον ίδιο βαθμό.

Αν ο συντελεστής < 1, και ο βαθμός πολλαπλασιαζόμενος προκύπτει <5, δεν αναγνωρίζεται το μάθημα.

Οι διδάσκοντες όρισαν τον συντελεστή του κάθε μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων του Τμήματος των οποίων ζητήθηκε η αναγνώριση, μετά από σύγκριση με αυτήν των αντίστοιχων μαθημάτων των Τμημάτων προέλευσης.

Αναγνώριση μαθημάτων από ΣΤΥΑ και ΤΕΙ δεν γίνεται γενικά.

Οδηγός Πρωτοετών: Τα πρώτα σου βήματα στο Τμήμα μας

Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συνήθως πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας στο Τμήμα μας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα σταλεί ενημέρωση πρωτοετείς φοιτητές μέσω SMS και email στα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει τον Αριθμό Μητρώου του κάθε φοιτητή και τη ιστοσελίδα με  περισσότερες πληροφορίες. Οδηγίες για την απόκτηση ηλεκτρονικού λογαριασμού

Η αποστολή των SMS / emails αναμένεται να γίνει το από 5-9/10/2020  και αφού πρώτα αποσταλούν τα στοιχεία των εγγεγραμμένων φοιτητών καθώς και εγκύκλιος εγγραφών (σύμφωνα με την οποία θα ενημερωθείτε για το αν είναι απαραίτητη η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας) από το Υπουργείο Παιδείας στο Παν/μιο Αθηνών.

Όταν οι φοιτητές λάβουν την ενημέρωση θα πρέπει να επισκεφτούν  τη ιστοσελίδα https://webadm.uoa.gr/ και να υποβάλλουν Αίτηση Νέου Λογαριασμού ως Προπτυχιακός Φοιτητής. 

Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν  ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Παν/μιο και δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Παν/μιου (https://www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/).

 Θα χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστοχώρο  http://my-studies.uoa.gr για να μπορείτε να

 • δηλώσετε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στα εξάμηνα
 • υποβάλλετε αίτηση για φοιτητική ταυτότητα (πάσο)
 • επιλέξετε και να παραλάβετε τα βιβλία για κάθε μάθημα
 • έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική Γραμματεία προκειμένου να παρακολουθείτε τις βαθμολογίες σας, να αιτείστε βεβαιώσεις κλπ

Μετά την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο  μπορείτε να επισκεφθείτε το http://my-studies.uoa.gr και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, δίνοντας το Username και το Password σας.

Μπορείτε να παραλάβετε το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα (και αφού έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική προεγγραφή και η ταυτοπροσωπία): https://academicid.minedu.gov.gr.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ΠΑΣΟ απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (Username - Password) που χρησιμοποιούνται στο http://my-studies.uoa.gr.

Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορείτε να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ορθότητα των στοιχείων σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα σας ζητηθούν.

Σε περίπτωση απώλειας κωδικών εργαστηρίων, μπορείτε να προβείτε στην αλλαγή τους.

Αλλαγή κωδικών Windows:

Στέλνετε email στο  vgfhccbegatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@troppusti , από το λογαριασμό σας email του di.uoa.gr με τα εξής στοιχεία:

Θέμα: Αλλαγή Κωδικού Windows [username του λογαριασμού σας]

Κείμενο: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου Φοιτητή, Λογαριασμός email του τμήματος, Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό, Κατεύθυνση (για τους Μεταπτυχιακούς), Αιτία αλλαγής κωδικού/πρόβλημα

 

Αλλαγή κωδικών Linux/Unix:

Στέλνετε email στο  nqzvaatqv [dot] hbn [dot] terg.aou.id@nimda , από το λογαριασμό σας email του di.uoa.gr με τα εξής στοιχεία:

Θέμα: Αλλαγή Κωδικού Linux [username του λογαριασμού σας]

Κείμενο: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου Φοιτητή, Λογαριασμός email του τμήματος, Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό, Κατεύθυνση (για τους Μεταπτυχιακούς,) Αιτία αλλαγής κωδικού/πρόβλημα

 

Το Πανεπιστήμιο σας παρέχει δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο που λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή (Πανεπιστημιούπολη).

Η σίτιση αρχίζει με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, από 1η Σεπτεμβρίου έως και την ολοκλήρωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις θερινές διακοπές, τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων και το Πάσχα.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) ΚΥΑ και τη σχετική  ανακοίνωση του Τμήματος Σίτισης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του ΕΚΠΑ για το ακαδ. έτος 2020-2021, θα πρέπει να  υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr αναρτώντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, από την Παρασκευή 09-10-2020 έως την Παρασκευή 29-10-2020.

Οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα μας ώστε να αποκτήσουν αριθμό μητρώου και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος μέσω αίτησης στην ιστοσελίδα webadm.uoa.gr

 

Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης:

α) Όλοι οι ενεργοί* φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α., προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.

β) i. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011(Α195).
ii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α 195).

γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 ε του Ν.4009/2011 (Α 195).

δ) Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Κ.Π.Α.

*Ενεργοί φοιτητές

 • Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων

α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότερα του ενός αδέλφια υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων.

Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που έχουν τις προϋποθέσεις (όριο εισοδήματος), τότε το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης χορηγεί την ειδική ταυτότητα (κάρτα) δωρεάν σίτισης στους έχοντες τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και κατά προτεραιότητα σε όσους είναι: πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με αδερφό/ή στον Α΄ κύκλο σπουδών, ορφανοί, φοιτητές τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που διαθέτουν μέλος στην οικογένεια με σοβαρή πάθηση, Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας.

Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης

1.      Αίτηση: Η αίτηση σας για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης των συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας my-studies.uoa.gr.

Οι πρωτοετείς πρώτα εγγράφεστε στο Τμήμα μας και κατόπιν αποκτάτε  κωδικό μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr.Στη συνέχεια εκτυπώνετε την αίτηση και την υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών. 

2.     Δύο (2) φωτογραφίες. Η μία θα προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης και η άλλη κατά την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

3.     Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.     Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5.     Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας σας.

6.    Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του / της αδερφού/ής.

7.     Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 2017.

8.     Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).

9.     Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).

10.  Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).

11.   Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

12.   Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).

13.   Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).

·    Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής προcκομί~ουν δύο (2) φωτογραφίες.

·    Οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκομίζουν όεόαίωcη υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δύο (2) φωτογραφίες.

14.  Φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα,

β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,

γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).

Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07.30 μέχρι 09.30 (πρωί), από 12.00 μέχρι 16.15 (μεσημέρι) και από 17.45 μέχρι 21.00 (βράδύ) και τα Σα66ατοκύριακα από 07.30 μέχρι 09.30 (πρωί) και από 13.00 μέχρι 20.00 (μεσημέρι -βράδυ).

Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 14:00, στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, τηλ. 2103688228, 2103688253, 2103688216 και 2103688214.

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί  η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) που αποτελείται από 4 κτήρια, τις εστίες Α, Β, Γ και Δ που βρίσκονται στο  χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Εκεί βρισκόταν και η παλιά ΦΕΠΑ. Με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων ανακαινίσθηκε εκ βάθρων το κτήριο Α, που είναι και το μεγαλύτερο, ενώ κατασκευάσθηκαν τα κτήρια Γ και Δ.

Σε όλα τα κτήρια μπορούν να στεγασθούν συνολικά 1064 φοιτητές.

Στο κτήριο Α υπάρχουν 687 θέσεις. Από αυτές οι 287 είναι σε μονόκλινα δωμάτια, οι 330 σε δίκλινα και 70 σε διπλά (2 ξεχωριστά δωμάτια με κοινό χολ, μπάνιο και τουαλέτα).  Από αυτές οι 28 θέσεις είναι σε δωμάτια ειδικά διαμορφωμένα για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες.

Στο κτήριο Β υπάρχουν 150 θέσεις σε μονόκλινα δωμάτια, στο κτήριο Γ 128 θέσεις σε μονόκλινα δωμάτια και στο κτήριο Δ 100 θέσεις σε μονόκλινα επίσης. 16 θέσεις στο κτήριο Γ και 8 στο Δ είναι σε δωμάτια για Α.Μ.Ε.Α.

Τα δωμάτια στα κτήρια Α, Γ και Δ διαθέτουν δική τους τουαλέτα και μπάνιο και Δ είναι κλιματιζόμενα, ενώ τα δωμάτια στο κτήριο Β έχουν δικό τους μπάνιο και κοινόχρηστες τουαλέτες (1 τουαλέτα ανά 4 δωμάτια).

Στις Εστίες γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ του λεκανοπεδίου αδέλφια των οποίων διαμένουν ήδη στην Εστία.

Την ευθύνη για τη λειτουργία των Εστιών έχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ οι τρέχουσες ανάγκες τους καλύπτονται οικονομικά από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Η ΦΕΠΑ διοικείται από Εφορεία στην οποία συμμετέχουν 4 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Αναπληρωτής Διευθυντής και 2 εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικοτρόφων ΦΕΠΑ. Πρόεδρος της Εφορείας είναι ένας από τα μέλη ΔΕΠ.

Την ευθύνη της τρέχουσας λειτουργίας έχουν ο Αναπληρωτής Διευθυντής,  καθώς και διάφοροι υπάλληλοι.

Οι εισδοχές των νέων οικοτρόφων γίνονται πρακτικά 2 φορές το χρόνο.

Τον Οκτώβριο -Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο - Ιανουάριο. Ο αριθμός τους καθορίζεται από τον αριθμό των ελεύθερων κλινών. Τα κριτήρια εισδοχής είναι κοινωνικά και περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο περιέχονται και όλοι οι κανόνες διαβίωσης. Η κατανομή των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση.

Όλα τα δωμάτια των κτηρίων Α, Γ και Δ έχουν σύνδεση με το internet,  το κτήριο Β διαθέτει μόνο ασύρματο δίκτυο. Ασύρματο δίκτυο υπάρχει και στο κτήριο Α.

Για τους οικοτρόφους λειτουργεί εστιατόριο στο κτήριο Α. Στο ίδιο κτήριο υπάρχουν Ιατρεία που εξυπηρετούν τόσο τους οικοτρόφους, όσο και το προσωπικό των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης. Υπάρχει επίσης αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Την εποπτεία της λειτουργίας των Εστιών εκ μέρους του Πανεπιστημίου έχει ο Αναπληρωτής Πρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας.

Η Γραμματεία των Φοιτητικών Εστιών παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροίτε προκειμένου να μείνετε στις Φοιτητικές Εστίες. Επίσης το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, το οποίο στεγάζεται στον 4ος όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, παρέχει διευκόλυνση στην ανεύρεση κατοικίας και συγκατοίκου.

http://fepa.uoa.gr

Τηλέφωνα: 210 7258723, 210 7258679

Tο Στεγαστικό Επίδομα των 1000 ευρώ χορηγείται σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (πρώτου κύκλου σπουδών) των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία αίτησης.

Η σχετική νομοθεσία είναι η Υ.Α Αριθ. 140832/Ζ1 31/8/17(ΦΕΚ 2993 Β’) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο/η φοιτητής/τρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο/η φοιτητής/τρια.

Κατ' εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο/η ίδιος/α ο φοιτητής/τρια εφόσον:

α) είναι ορφανός/ή από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του/της είναι κάτοικοι εξωτερικού ή 

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, ή

δ) είναι υπόχρεος/η σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167).

Όροι και προϋποθέσεις

1. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

2. Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του/της σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του/της, στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του/της δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

3. Οι γονείς ή ο/η ίδιος/α να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκ- μισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α ́244).

4. Ο/Η φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα.

Συνολικός αριθμός μαθημάτων θεωρείται ο προβλεπόμενος στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Για την πλήρωση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξεταστικές περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

5. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν το επίδομα στη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

6. Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ως άνω προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται του στεγαστικού επιδόματος:

α) όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

β) όσοι έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,

γ) όσοι διαμένουν σε φοιτητική εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη σχολή τους.

 

ΔιαδικασΙα χορΗγησης στεγαστικού επιδόματος:

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση, με πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αίτησης, θα πρέπει να τακτοποιήσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους εκκρεμότητες για το φορολογικό έτος, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους από την ΑΑΔΕ.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο/η φοιτητής/τρια για τον/την οποίο/α χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ.

1. Διαδικασία

Ο δικαιούχος, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του/της φοιτητή/τριας εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο/η φοιτητής/τρια,

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Τα δηλωθέντα στοιχεία ελέγχονται ηλεκτρονικά από τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που κάποια από τα δηλωθέντα στοιχεία δεν μπορούν να διασταυρωθούν, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία και θα υποδεικνύονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Ιδρύματος, ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή μη των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

2. Επεξεργασία της αίτησης

Η επεξεργασία της αίτησης και η έγκριση της καταβολής του επιδόματος, γίνεται με βάση:

α) τα υπευθύνως από τον αιτούντα δηλωθέντα στοιχεία,

β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία,

γ) τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Εάν, μετά την επεξεργασία της αίτησης, προκύψει ότι πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση γίνεται δεκτή.

Σε περίπτωση που δεν προκύψει η πλήρωση κάποιου κριτηρίου χορήγησης του επιδόματος, η αίτηση απορρίπτεται. Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την οποία και ενημερώνεται ο αιτών. Εφόσον μία αίτηση απορριφθεί υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης - αίτησης θεραπείας.

Η οριστική υποβολή της αίτησης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Έλεγχος Κριτηρίων - Δικαιολογητικά

Α. Για τον χαρακτηρισμό του φοιτητή ως δικαιούχου, ο έλεγχος των κριτηρίων διενεργείται, ανάλογα με την περίπτωση ως εξής:

α) Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός και από τους δύο γονείς: υποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος,

β) Οι γονείς του φοιτητή είναι κάτοικοι εξωτερικού: υποβάλλεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του φοιτητή στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος,

γ) Ο φοιτητής είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών: ελέγχεται ηλεκτρονικά από τον ΑΜΚΑ του φοιτητή που έχει καταχωριστεί υποχρεωτικά στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας,

δ) Ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση -διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό- δων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ́170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́159).

Β. Για τη χορήγηση του επιδόματος, ο έλεγχος των κριτηρίων και η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών έχει ως εξής:

α) Οικογενειακό εισόδημα: ελέγχεται το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ́170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́159).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο έλεγχος (μη εκκαθάριση της δήλωσης κ.λπ.) η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και επανεξετάζεται με την ίδια διαδικασία μετά την παρέλευση τριμήνου.

β) Ο φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης: δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης.

γ) Μη υπέρβαση του προβλεπόμενου, από τον Κανονισμό Σπουδών, χρονικού ορίου εξαμήνων φοίτησης: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

δ) Επιτυχής εξέταση στα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών: ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Ιδρύματος που επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

ε) Μισθωτήριο συμβόλαιο: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ́170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́159).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Σε περίπτωση διαμονής σε πανσιόν ή ξενοδοχείο προσκομίζεται βεβαίωση παραμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης φοιτητών για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια ή ο δικαιούχος γονέας να εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

στ) Μη πλήρης κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας του φοιτητή ή των γονέων του στην πόλη σπουδών του: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ́170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́159), όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 1η Ιανουαρίου του έτους υποβολής της αίτησης.

ζ) Οι γονείς ή ο/η ίδιος/α να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. αθροιστικά, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (Α ́ 244): ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από όπου αντλού- νται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ́170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́159).

Σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρείται το περιουσιακό κριτήριο και ο αιτών έχει δηλώσει ότι διαθέτει κατοικία που βρίσκεται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, υποβάλλεται έντυπη βεβαίωση από το Δήμο που αφορά στον πληθυσμό, καθώς και δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους, στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

η) Μόνιμη κατοικία του φοιτητή ή των γονέων του: ελέγχεται με αυτόματη διασύνδεση - διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό- δων από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την περίπτωση ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α ́170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α ́159).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο σχετικός έλεγχος ηλεκτρονικά, προσκομίζεται έντυπη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αντίστοιχο Δήμο, το τελευταίο εκκαθαριστικό ή άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό, στο οποίο να αποτυπώνεται σαφώς ή μόνιμη κατοικία του δικαιούχου, στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος και ο αρμόδιος υπάλληλος επιβεβαιώνει το αντίστοιχο πεδίο στην ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Ο αιτών υποχρεούται κατά την υποβολή της αίτησης του, και σε περίπτωση που υπάρχουν λάθη, ή μη αληθή στοιχεία καταχωρημένα στα πληροφοριακά συστήματα της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να προβεί σε ενέργειες για την διόρθωση τους πριν την επεξεργασία τους από τα εν λόγω συστήματα.

Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και επαληθευθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος από το ηλεκτρονικό σύστημα και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος,  προωθούνται στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων οι εκτυπωμένες αιτήσεις μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Η Οικονομική Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τις διασταυρώσεις των στοιχείων και τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών ελέγχων που έγιναν από τα εμπλεκόμενα πληροφοριακά συστήματα.

Η δαπάνη για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκκαθαρίζεται από τις οικείες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας και εντέλλεται προς πληρωμή αποκλειστικά και μόνο με χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, από τις υπηρεσίες αυτές.

Για την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται, κατόπιν σχετικού αιτήματος, από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους για το σκοπό αυτό σε διακριτό κωδικό αριθμό.

Η αξίωση του φοιτητή υπόκειται στον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.

Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

Ένσταση - αίτηση θεραπείας μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε αιτείται του στεγαστικού επιδόματος, εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη γνωστοποίηση- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος- του απορριπτικού αποτελέσματος, το οποίο προέκυψε είτε από τον ηλεκτρονικό έλεγχο, είτε από τον έλεγχο των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Η ένσταση - αίτηση θεραπείας υποβάλλεται έντυπα προς το Ίδρυμα και προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του αιτούντος.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος μπορεί να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την εξέταση της ένστασης - αίτησης θεραπείας.

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλιστων φοιτητών (όσων δεν είχαν περίθαλψη από άλλον φορέα και ασφαλίζονταν από το ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 31 του ν.4452/2017 (Α'17) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α'21), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.

Επιπλέον στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής ιατρεία:

 • Παθολογικό Ιατρείο
 • Οφθαλμολογικό Ιατρείο
 • Οδοντιατρείο
 • Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης
 • Δερματολογική εξέταση (Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»)

Πληροφορίες: Γραμματεία Υγειονομικής Υπηρεσίας τηλ. 210 3688208
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/ygeionomiki-yphresia.html

Το Πανεπιστήμιο έχει φροντίσει για μια σειρά θεμάτων, εκτός των εκπαιδευτικών, που άπτονται του κοινωνικού ρόλου του Ιδρύματος. Εξάλλου, ένας από τους σκοπούς του είναι και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. Έτσι, οι φοιτητές/τριες μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά παροχών και διευκολύνσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους ενώ ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως ΑμεΑ και άποροι.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:  https://www.uoa.gr/foitites/paroches_drastiriotites/

Γραμματειακή Υποστήριξη Προπτυχιακών Σπουδών

Λούπα Κίτυ
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275154
Κασιμάτη Αθανασία
Γραφείο Γραμματείας - Ισόγειο
+30 210 7275338

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην οριζόντια γνώση όλων των βασικών γνωστικών αντικειμένων στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες με την προσφορά υποχρεωτικών μαθημάτων, αλλά και στην εξειδίκευση με την προσφορά κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων και προαιρετικών μαθημάτων διαρθρωμένα σε έξι ειδικεύσεις, στις οποίες το Τμήμα έχει πολύ υψηλής στάθμης ερευνητική δραστηριότητα. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος είναι :

 • Έμφαση στην προγραμματιστική δεινότητα σε οτιδήποτε επιδέχεται προγραμματισμού (π.χ. μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, λογισμικό, υλικό, διαδίκτυο των πραγμάτων, μηχανική μάθηση, επεξεργασία σήματος και πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, διάστημα).
 • Παροχή στους φοιτητές του Τμήματος της δυνατότητας επιλογής και δημιουργίας ενός εξατομικευμένου επιστημονικού προφίλ σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητές τους.
 • Επιπλέον της επιστημονικής κουλτούρας, καλλιέργεια της αντίληψης μηχανικού μέσω εξειδικευμένων εργασιών και εργαστηρίων.
 • Καθοδήγηση στις επιλογές μαθημάτων των φοιτητών μέσω του Θεσμού Σύμβουλου Καθηγητή.
 • Δυνατότητα απόκτηση βεβαίωσης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ αποκτούν ευρείς γνώσεις, στέρεο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και σύγχρονες τεχνικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο επιστημονικό-κοινωνικό-οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι που καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικό. Συνεπώς, οι απόφοιτοι του Τμήματος απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Αν και η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες αυτορρύθμισης με βάση τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών περιγράφεται επαρκώς στα άρθρα 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 44 (αριθμός ΦΕΚ 58, 8 Απριλίου 2009) ως εξής: Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:

 • του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • της πληροφορικής,
 • των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,
 • των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας, και
 • των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:

 • τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω,
 • την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.
 • την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό παντός τύπου. Οι απόφοιτοι που επιλέγουν την κατεύθυνση CS δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις S1, S2, S3 και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, αξιολόγηση αλγορίθμων
 • στην ανάλυση επιστημονικών υπολογισμών και εφαρμογές τους
 • στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων
 • στην ασφάλεια πληροφοριακών και υπολογιστικών συστημάτων
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό λογισμικού
 • στην υλοποίηση αλγορίθμων στο υλικό
 • στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής
 • στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • στην επεξεργασία, διαχείριση και εξόρυξη μεγάλων δεδομένων
 • σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
 • στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογών υψηλών επιδόσεων
 • στη διαχείριση έργων πληροφορικής

Οι απόφοιτοι που επιλέγουν την κατεύθυνση CET δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις S4, S5, S6 και αποκτούν ενδεικτικά τις γνώσεις και δεξιότητες:

 • στη σχεδίαση και δοκιμή VLSI κυκλωμάτων
 • στην αρχιτεκτονική των υπολογιστικών συστημάτων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2020-2021 47
 • στην ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για ενσωματωμένα συστήματα και συστήματα σε ψηφίδα (System-on-Chip)
 • στην ανάπτυξη αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων για διαστημικές εφαρμογές σε τεχνολογία FPGA
 • στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, αισθητήρων για το Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things)
 • στον σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων και συστημάτων επικοινωνιών
 • στον προγραμματισμό και στη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
 • στην επεξεργασία και σχεδιασμό ψηφιακών και οπτικών επικοινωνιών
 • στον σχεδιασμό ασύρματης και κινητής επικοινωνίας • στην επεξεργασία σημάτων και συστημάτων
 • στην ανάπτυξη λογισμικού για το Διαδίκτυο, τις Τηλεπικοινωνίες και κινητές συσκευές,
 • στη μηχανική μάθηση
 • σε εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας
 • σε επεξεργασία σήματος (ήχου, εικόνας και video)
 • στη διαχείριση έργων τηλεπικοινωνιών και δικτύων.

Το ΠΠΣ έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Πτυχίο που πιστοποιεί, εκτός από βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, εστιασμένες γνώσεις σε 2 Κατευθύνσεις και 6 Ειδικεύσεις με την παράλληλη αύξηση των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σε δια-τομεακές ειδικεύσεις και όχι σε μονό-τομεακές κατευθύνσεις.
 • Πτυχιακή εργασία και/ή πρακτική άσκηση εκτός Πανεπιστημίου.
 • Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
 • Εξορθολογισμός του φόρτου των μαθημάτων, ώστε να αποδίδονται οι ορθές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα.
 • Στέρεα θεμέλια γνώσης των γνωστικών αντικειμένων, που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, και την αύξηση των εργαστηριακών ωρών με τη δημιουργία και αυτοτελών εργαστηρίων.
 • Θέσπιση μιας ελεύθερης ημέρας για τα δύο πρώτα έτη σπουδών.
 • Εξορθολογισμός στις δηλώσεις μαθημάτων: Οι φοιτητές: α) ως πρωτοετείς παρακολουθούν τα μαθήματα που προσφέρονται στο 1ο εξάμηνο του ΠΠΣ (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα, 1 Μάθημα Γενικής Παιδείας και μπορούν να επιλέξουν το προσφερόμενο Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο) και τα μαθήματα που προσφέρονται στο 2ο εξάμηνο του ΠΠΣ (4 Υποχρεωτικά Μαθήματα), και β) δηλώνουν μέχρι 12 μαθήματα ανά εξάμηνο στα υπόλοιπα έτη του κανονικού κύκλου σπουδών ανεξαρτήτως πιστωτικών μονάδων (ECTS). Οι επί πτυχίω φοιτητές δηλώνουν μέχρι 16 μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ όταν προβλέπεται διπλή εξεταστική δηλώνουν μέχρι 24 μαθήματα ανά εξάμηνο.
 • Προαπαιτούμενα μαθήματα στον εστιασμένο κύκλο σπουδών.
 • Δυνατότητες κινητικότητας φοιτητών και μεταφοράς μέχρι 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε μαθήματα συναφή με την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Το ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ οδηγεί σε τίτλο σπουδών στην «Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες» με τη συσσώρευση 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), υλοποιείται σε 8 εξάμηνα και απαρτίζεται από δύο διετείς κύκλους σπουδών:

Το Βασικό Κύκλο Σπουδών (1ο έως 4ο εξάμηνο), ο οποίος περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα, 16 Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ), και 3 αυτοτελή προαιρετικά εργαστήρια, που προσφέρουν βασικές γνώσεις στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.

Τον Εστιασμένο Κύκλο Σπουδών (5ο έως 8ο εξάμηνο), ο οποίος περιλαμβάνει 2 πρόσθετα Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΜ) καθώς επίσης και μαθήματα επιλογής διαρθρωμένα σε δύο Κατευθύνσεις:

 • CS  Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science)
 • CET Μηχανική Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών (Computer Engineering & Telecoms)

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση CS δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις:

 • S1 Θεμελιώσεις της πληροφορικής
 • S2 Διαχείριση δεδομένων και γνώσης 
 • S3 Λογισμικό

ενώ οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση CET δύναται να κατοχυρώσουν έως δύο από τις τρείς Eιδικεύσεις:

 • S4 Υλικό και Αρχιτεκτονική
 • S5 Επικοινωνίες και Δικτύωση
 • S6 Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας

Η επιλογή ειδίκευσης δεν είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Οι φοιτητές που επιλέγουν μια κατεύθυνση μπορούν προαιρετικά να κατοχυρώνουν μέχρι δύο (2) εξειδικεύσεις, οι οποίες και θα  αναφέρονται στην αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους. Επίσης παρέχεται από τη Γραμματεία και χωριστή βεβαίωση απόκτησης της Ειδίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα επιλογής του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών διακρίνονται σε:

 • Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΕΥ) μιας κατεύθυνσης. Οι φοιτητές αρχικά επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις (CS ή CET) με δήλωσή τους στη γραμματεία στην αρχή του 5ου εξαμήνου, πριν τις δηλώσεις μαθημάτων, η οποία είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν να δηλώσουν μαθήματα του Εστιασμένου Κύκλου Σπουδών. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις ακόμη και αν δεν επιθυμούν να κατοχυρώσουν κάποια ειδίκευση. Στη συνέχεια επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και 1 project της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Αν επιθυμούν την κατοχύρωση ειδίκευσης, τότε θα πρέπει τα 2 από τα 4 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα να είναι επίσης υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης που επιλέγουν.
 • Προαιρετικά μαθήματα που είναι Βασικά (Β) μιας ειδίκευσης. Οι φοιτητές επιλέγουν τουλάχιστον τα 4 από τα 8 βασικά μαθήματα αυτής της ειδίκευσης, ώστε να την κατοχυρώσουν.
 • Προαιρετικά μαθήματα (Π) επιλογής. Μπορούν να αντικατασταθούν από κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ) ή Προαιρετικά που είναι Βασικά (Β) μιας ειδίκευσης (π.χ. ένα επιπλέον project).
 • Ελεύθερα μαθήματα (ΕΛ). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από 0 έως 2 ελεύθερα μαθήματα (προαιρετικά) από συγκεκριμένη λίστα ελεύθερων μαθημάτων που προσφέρουν άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον, οι φοιτητές διδάσκονται 3 μαθήματα Γενικής Παιδείας και υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία ή Πρακτική Άσκηση ή συνδυασμό τους.

Τέλος, το ΠΠΣ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σύμφωνα με τους όρους και το πλαίσιο που ορίζει το ΕΚΠΑ.

Για την απόκτηση πτυχίου στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί, παρακολουθήσει και επιτυχώς ολοκληρώσει πλήθος μαθημάτων που αθροίζουν κατ’ ελάχιστο 240 ECTS ως εξής:

 • 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (128 ECTS)
 • 4 κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (24 ECTS)
 • 1 project της κατεύθυνσης (8 ECTS)
 • 4 από τα προαιρετικά Βασικά βασικά μαθήματα  και των 3 ειδικεύσεων της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει (στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί την κατοχύρωση ειδίκευσης ισχύουν όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο).
 • 3 μαθήματα Γενικής Παιδείας (6 ECTS)
 • Πτυχιακή Εργασία Ι & ΙΙ (16 ECTS), είτε Πρακτική Άσκηση Ι & ΙΙ (16 ECTS), είτε το συνδυασμό Πτυχιακή Εργασία Ι και Πρακτική Άσκηση Ι (16 ECTS)
 • επιλογή μαθημάτων από οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • 0 έως 3 Αυτοτελή Προαιρετικά Εργαστήρια (0 έως 6 ECTS)
  • 0 έως 2 Ελεύθερα μαθήματα από τον κατάλογο ελευθέρων μαθημάτων που προσφέρονται για το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδ. έτους
  • οποιοδήποτε άλλο μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος.

Η κατοχύρωση μιας ειδίκευσης Sx γίνεται με την αίτηση λήψης πτυχίου και αποτυπώνεται σε σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος.
Για να γίνει κατοχύρωση μίας ειδίκευσης απαιτείται ο φοιτητής να έχει εξετασθεί επιτυχώς:

 • σε 2 κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης (Υ)         
 • σε 4 από τα προσφερόμενα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος Βασικά μαθήματα της ειδίκευσης (Β)*   

Εάν ένας φοιτητής δεν επιθυμεί να κατοχυρώσει ειδίκευση, απαιτείται να έχει εξετασθεί επιτυχώς:

 • στα 4 από τα προσφερόμενα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.
 • σε 4 από τα προαιρετικά Βασικά μαθήματα (Β) και των 3 ειδικεύσεων της Κατεύθυνσης που έχει επιλέξει.

Οι φοιτητές μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι δύο ειδικεύσεις με τον περιορισμό ότι τα βασικά μαθήματα, που χρησιμοποιούνται στην κατοχύρωση της μίας ειδίκευσης, δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν για την κατοχύρωση της άλλης ειδίκευσης.

* Στον Οδηγό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών παρουσιάζονται τα προαιρετικά μαθήματα που είναι Βασικά (Β) σε κάθε ειδίκευση τα οποία προσφέρονται στο συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την έγκρισή της από τη Σύγκλητο, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται αποκλειστικά σε όσους φοιτητές ή απόφοιτους του Τμήματος αξιολογηθούν επιτυχώς σε συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων με συνολικά 30 ECTS. Συγκεκριμένα, η βεβαίωση ΠΔΕ χορηγείται όταν ο φοιτητής έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε:

 1. Τρία Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ (Πίνακας 1), τα οποία ανήκουν στα προσφερόμενα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος και τα οποία καλύπτουν βασικά θέματα εισαγωγής στην παιδαγωγική, τη διδακτική του αντικειμένου, βασικά θέματα διαχείρισης της τάξης και πρακτική στη διδασκαλία σε επίπεδο μικροδιδασκαλίας.
 2. Δύο κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ, από τα προσφερόμενα του Πίνακα 2. Τα  μαθήματα ΥΣ08 & ΥΣ22 ανήκουν στα Προαιρετικά Μαθήματα (ΠΜ) του ΠΠΣ του Τμήματος, ενώ τα υπόλοιπα στα Ελεύθερα Μαθήματα (ΕΜ) που προσφέρονται από άλλα τμήματα του ΕΚΠΑ .

Πίνακας 1: Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Θ

Φ

Ε

ΠΠΣ /ΜΠΣ

Εξάμηνο

Διδάσκων ή Τμήμα

ΥΣ15

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση  (πρώην «Πληροφορική και Εκπαίδευση»)

6

2

2

ΠΜ ΠΠΣ

5ο

Α. Γόγουλου

ΥΣ10

Διδακτική της Πληροφορικής

6

2

2

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Α. Γόγουλου

ΥΣ21

Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία

6

2

2

ΠΜ ΠΠΣ

8ο

Μ.Γρηγοριάδου

Α.Γόγουλου

 

Πίνακας 2: Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα ΠΔΕ

Κωδικός

Μάθημα

ECTS

Θ

Φ

Ε

ΠΠΣ /ΜΠΣ

Εξάμηνο

Διδάσκων/Τμήμα

ΥΣ08

Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής

6

3

1

ΠΜ ΠΠΣ

7ο

Μ. Ρούσσου

ΥΣ22

Συστήματα Πληροφορικής και    e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία

6

2

2

ΠΜ

ΠΠΣ

7ο

Γ. Κουρουπέτρογλου, Α. Πίνο

ΤΕΚ003 (πρώην ΠΔ109)

Παιδαγωγική Ψυχολογία

6

3

ΕΛ ΠΠΣ

εαρινό

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Πλαίσιο Εφαρμογής

Συμμετέχοντες

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος.

Για το ακαδ. έτος 2020-21, ο μέγιστος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων που μπορούν να υποστηριχθούν στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος της ΠΔΕ είναι 30. 

Διαδικασία

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ, θα πρέπει έως τη Τρίτη 22/09/2020, να καταθέσουν ηλεκτρονικά (μέσω email) την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση  της πρόθεσής τους να παρακολουθήσουν τα σχετικά μαθήματα και να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα. Η αίτηση-δήλωση θα πρέπει να αποσταλεί στο email της Γραμματείας (secretatdi [dot] uoa [dot] gr) με κοινοποίηση στην κα Γόγουλου (rgogatdi [dot] uoa [dot] gr) και θέμα «Αίτηση για ΠΔΕ».

Στην περίπτωση που ο αιτούμενος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό, τότε τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τα εξής κριτήρια:

Κατηγορία Συμμετέχοντα: Προηγούνται οι φοιτητές του Τμήματος έναντι των αποφοίτων.

Αίτηση-Δήλωση: Προτεραιότητα βάσει του αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης-δήλωσης.

Σε περίπτωση που δεν έχει καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός φοιτητών-αποφοίτων, τα υποχρεωτικά μαθήματα θα μπορούν να τα παρακολουθούν και φοιτητές που έχουν ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα αλλά δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ (θα γίνεται σχετική ανακοίνωση στο eclass στο μάθημα DI482 Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια με την έναρξη του εξαμήνου).

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων (Πίνακας 1) είναι υποχρεωτική.

Η πραγματοποίηση των μαθημάτων κατά το ακαδ. έτος 2020-21 θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» και τις αποφάσεις του Τμήματος και της Συγκλήτου. Το χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από απόσταση.

Σημείωση: Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ δε θα μπορούν να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας εάν δεν έχουν ολοκληρώσει και τις υποχρεώσεις τους για την απόκτηση Βεβαίωσης ΠΔΕ.

Μαθήματα

Paragraph Section
Εξάμηνο: 1ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Γραμμική Άλγεβρα Κ03 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Διακριτά Μαθηματικά Κ09 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες ΓΠ07 2 Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κ04 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης K02ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Λογική Σχεδίαση Κ02 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 2ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Ανάλυση Ι Κ01 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι Κ14 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Δομές Δεδομένων και Τεχνικές Προγραμματισμού Κ08 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική και Σύγχρονη Φυσική Κ12 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 3ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Ανάλυση ΙΙ Κ06 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Κ10 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Κ11ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Πιθανότητες και Στατιστική Κ13 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Σήματα και Συστήματα Κ11 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 4ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Κ17 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Δίκτυα Επικοινωνιών I Κ16 6 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι Κ16ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Συστήματα Επικοινωνιών Κ21 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων Κ29 7 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Εξάμηνο: 5ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αριθμητική Ανάλυση Κ15 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού ΘΠ01 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ Κ30 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) B Υ
Γραφικά Ι ΘΠ02 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Δίκτυα Επικοινωνιών II Κ33 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι Κ16ε 2 Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Κ20β 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Κύματα, Κυματοδηγοί, Κεραίες ΕΠ05 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Λειτουργικά Συστήματα Κ22 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Παράλληλα Συστήματα ΘΠ04 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Τεχνητή Νοημοσύνη I ΥΣ02 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΠ20 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων Κ18 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ Υ
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Κ32 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Εξάμηνο: 6ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αναγνώριση Προτύπων–Μηχανική Μάθηση ΕΠ08 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Ανάλυση/Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού ΥΣ04 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΥΣ18 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Διαχείριση Δικτύων Κ34 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ΕΠ07 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΘΠ03 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Κ19ε 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ηλεκτρονική K19 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Θεωρία Αριθμών ΘΠ08 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων Κ35 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Θεωρία Υπολογισμού Κ25 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Λογικός Προγραμματισμός ΥΣ05 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Μαθηματικά Πληροφορικής Κ20α 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ
Μεταγλωττιστές Κ31 6 Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ) Υ B
Προγραμματισμός Συστήματος Κ24 8 Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων ΘΠ12 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων ΥΣ11 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου ΥΣ14 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Εξάμηνο: 7ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα ΘΠ09 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B B
Ανάπτυξη Λογισμικού για Αλγοριθμικά Προβλήματα Κ23γ 8 Project
Ανάπτυξη Λογισμικού για Πληροφοριακά Συστήματα Κ23α 8 Project
Ανάπτυξη Λογισμικού για Συστήματα Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Κ23β 8 Project
Διδακτική της Πληροφορικής ΥΣ10 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Δομή και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΠ03 2 Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ειδ. Θέμ. Επικοινωνιών και Επεξεργ. Σήματος: Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και οπτικές ίνες ΕΠ22 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής ΘΠ16 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΣ16 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής ΥΣ08 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα ΕΠ16 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Πληροφοριακά Συστήματα ΥΣ07 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί ΘΠ18 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ΕΠ18 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Συστήματα Πληροφορικής και e-Προσβασιμότητα για μαθητές με αναπηρία ΥΣ22 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο ΕΠ11 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Σχεδίαση VLSI Κυκλωμάτων ΕΠ01 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ ΥΣ19 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Μάθηση ΥΣ15 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Υπολογιστική Πολυπλοκότητα ΘΠ20 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ψηφιακές Επικοινωνίες ΕΠ04 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Εξάμηνο: 8ο
Κωδ. ECTS S1 S2 S3 S4 S5 S6
Ανάπτυξη Υλικού-Λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Κ23δ 8 Project
Ασύρματες Zεύξεις ΕΠ13 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Διοίκηση Έργων και Τεχνικές Παρουσίασης και Συγγραφής Επιστημονικών Εκθέσεων ΓΠ05 2 Γενικής Παιδείας (ΓΠ)
Ειδ. Θέμ. Επικοινωνιών και Επεξεργ. Σήματος: Γραμμές μεταφοράς, κυματοδηγοί και οπτικές ίνες ΕΠ22 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής ΘΠ16 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών ΥΣ16 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Επεξεργασία Εικόνας ΕΠ10 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Επεξεργασία Ομιλίας και Φυσικής Γλώσσας ΕΠ19 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων ΕΠ07 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B B
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΥΣ17 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Θεωρία Γραφημάτων ΘΠ10 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών ΥΣ20 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΥΣ12 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Κρυπτογραφία ΘΠ05 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Μικροοικονομική Ανάλυση ΕΠ24 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Μουσική Πληροφορική ΕΠ21 4 Προαιρετικό (ΠΜ)
Παράλληλοι Αλγόριθμοι ΘΠ19 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων ΥΣ13 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων - VHDL ΥΣ03 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Σχολική Τάξη & Μικροδιδασκαλία ΥΣ21 6 Προαιρετικό (ΠΜ)
Τεχνολογία Λογισμικού ΥΣ09 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Υπολογιστική Γεωμετρία ΘΠ11 6 Προαιρετικό (ΠΜ) B
Φωτονική ΕΠ12 6 Προαιρετικό (ΠΜ)

Εξάμηνο: 1ο

Κωδ.:
Κ03
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ09
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ04
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
K02ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ02
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 2ο

Κωδ.:
Κ01
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ14
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 3ο

Κωδ.:
Κ06
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ10
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ11ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ13
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ11
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 4ο

Κωδ.:
Κ17
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16
ECTS:
6
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ16ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ21
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
Κ29
ECTS:
7
Υποχρεωτικό (ΥΜ)

Εξάμηνο: 5ο

Κωδ.:
Κ15
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S1:
Υ
Κωδ.:
ΘΠ01
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
S2:
B
Κωδ.:
Κ30
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S3:
B
S4:
Υ
Κωδ.:
ΘΠ02
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
S6:
B
Κωδ.:
Κ33
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S5:
Υ
Κωδ.:
Κ16ε
ECTS:
2
Αυτοτελές Προαιρετικό Εργαστήριο (ΕΡ)
Κωδ.:
Κ20β
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S6:
B
Κωδ.:
ΕΠ05
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
Κωδ.:
Κ22
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
ΘΠ04
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
S4:
B
Κωδ.:
ΥΣ02
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
S3:
B
Κωδ.:
ΕΠ20
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
Κωδ.:
Κ18
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S2:
Υ
S3:
Υ
Κωδ.:
Κ32
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S6:
Υ

Εξάμηνο: 6ο

Κωδ.:
ΕΠ08
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
S6:
B
Κωδ.:
ΥΣ04
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
Κωδ.:
ΥΣ18
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
S5:
B
Κωδ.:
Κ34
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S5:
Υ
Κωδ.:
ΕΠ07
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
S6:
B
Κωδ.:
ΘΠ03
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
Κ19ε
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
Κωδ.:
K19
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S4:
Υ
Κωδ.:
ΘΠ08
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
Κ35
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S6:
Υ
Κωδ.:
Κ25
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S2:
Υ
Κωδ.:
ΥΣ05
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
Κωδ.:
Κ20α
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S1:
Υ
Κωδ.:
Κ31
ECTS:
6
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικό (ΕΥΜ)
S3:
Υ
S4:
B
Κωδ.:
Κ24
ECTS:
8
Υποχρεωτικό (ΥΜ)
Κωδ.:
ΘΠ12
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ11
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
Κωδ.:
ΥΣ14
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
S5:
B

Εξάμηνο: 7ο

Κωδ.:
ΘΠ18
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ18
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
Κωδ.:
ΕΠ01
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
Κωδ.:
ΥΣ19
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S2:
B
S3:
B
Κωδ.:
ΘΠ20
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ04
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B

Εξάμηνο: 8ο

Κωδ.:
ΕΠ10
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ19
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S6:
B
Κωδ.:
ΕΠ07
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S5:
B
S6:
B
Κωδ.:
ΥΣ17
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΘΠ10
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΥΣ12
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΘΠ05
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΕΠ24
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΕΠ21
ECTS:
4
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΘΠ19
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ03
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S4:
B
Κωδ.:
ΥΣ21
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
Κωδ.:
ΥΣ09
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S3:
B
Κωδ.:
ΘΠ11
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)
S1:
B
Κωδ.:
ΕΠ12
ECTS:
6
Προαιρετικό (ΠΜ)

Περίοδοι διδασκαλίας μαθημάτων

 • Χειμερινό εξάμηνο: 28 Σεπτεμβρίου 2020 έως 15 Ιανουαρίου 2021 (ειδικά και μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές, η έναρξη του χειμερινού Α' εξαμήνου θα είναι η 5η Οκτωβρίου 2020)
 • Εαρινό εξάμηνο: 22 Φεβρουαρίου 2021 έως 4 Ιουνίου 2021
   

Περίοδοι εξετάσεων

 • Χειμερινό εξάμηνο: 25 Ιανουαρίου 2021 έως 12 Φεβρουαρίου 2021
 • Εαρινό εξάμηνο: 14 Ιουνίου 2021 έως 2 Ιουλίου 2021
 • Επαναληπτική εξεταστική περίοδος: 30 Αυγούστου έως 24 Σεπτεμβρίου 2021
   

Επίσημες αργίες

 • Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 (εθνική εορτή)
 • Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020 (επέτειος Πολυτεχνείου)
 • Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 έως Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 (διακοπές Χριστουγέννων)
 • Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 (Καθαρά Δευτέρα)
 • Τετάρτη 25 Μαρτίου 2021 (εθνική εορτή)
 • Δευτέρα 26 Απριλίου έως Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 (διακοπές Πάσχα)
 • Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 (Αγίου Πνεύματος)
Σχετικά Έντυπα

https://www.chatzi.org/dit-schedule/#/pps/sep/1920

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του/της συμβούλου καθηγητή/τριας για πάνω από δέκα χρόνια. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και στοχεύει στη μείωση των λιμνάζοντων φοιτητών/τριών.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του/της ακαδημαϊκού συμβούλου για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι μπορούν να βοηθήσουν κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να:

 • ορίσει τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβει τα μαθήματά του/της, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις
 • επιλέξει τη σωστή κατεύθυνση, την κατάλληλη ειδίκευση ή ειδικεύσεις (εάν επιθυμεί), τα απαραίτητα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα πιο ταιριαστά προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις επιδεξιότητες του/της
 • επιλύσει κατά περίπτωση κάθε μη ωφέλιμο περιορισμό στις δηλώσεις μαθημάτων, που ενδέχεται να παρουσιαστεί με την εφαρμογή των προαπαιτούμενων μαθημάτων

Για την επίλυση ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν τον Πρόεδρο του Τμήματος (με ραντεβού μέσω email).

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται τα ονόματα των ακαδημαϊκών συμβούλων με τα email τους, οι αντιστοιχίες προς τους/τις φοιτητές/τριες με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου, οι ώρες υποδοχής και το γραφείο στο οποίο τους δέχονται. Για τη συνάντηση με τον/την ακαδημαϊκή σύμβουλο θα πρέπει να έχει κλειστεί εκ των προτέρων ραντεβού μέσω email.

(*) Λόγω της πανδημίας COVID-19, η συνάντηση συνιστάται να γίνεται διαδικτυακά και πάντα μετά από συνεννόηση με τον/την ακαδημαϊκή σύμβουλο μέσω email.

Κατανομή Προπτυχιακών Φοιτητών/τριών στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους
Τελευταίο ψηφίο
Αριθμ. Μητρώου
Σύμβουλος Καθηγητής/τρια
(@di.uoa.gr)
Ώρες υποδοχής φοιτητών/τριών * Γραφείο *
0 Ρουσσοπούλου Μέμα
Email: mema@
Τετάρτη  13:00-15:00 A38
1 Αλωνιστιώτη Αθανασία
Email: nancy@
Τετάρτη 12:00-14:00 Α50
2 Καράλη Ιζαμπώ
Email: izambo@
Τρίτη 11:00-13:00 Β4
3 Ρούσσου Μαρία
Email: mroussou@
Τρίτη 11:00-13:00 A51
4 Χατζηκοκολάκης Κωνσταντίνος
Email: kostasc@
Τετάρτη 12:00-14:00 A52
5 Xατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Email: shadj@
Δευτέρα 15:00-17:00 B14
6 Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
Email: alexandg@
Πέμπτη 10:00-12:00 A42
7 Nτούλας Αλέξανδρος
Email: antoulas@
Παρασκευή 15:00-17:00 A44
8 Σταματόπουλος Παναγιώτης
Email: takis@
Παρασκευή 9:00-11:00 Α48
9 Ροντογιάννης Παναγιώτης
Email: prondo@
Πέμπτη 13:00-15:00 Β8
Φοιτητές/τριες με Αναπηρία Koυρουπέτρογλου Γεώργιος
Email: koupe@
Πέμπτη 13:00-15:00 B13

 

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία η οποία είναι ετήσια και αντιστοιχεί στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ, έκαστο των 8 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα Πτυχιακή Εργασία Ι και Πτυχιακή Εργασία ΙΙ μπορούν να αντικατασταθούν το καθένα χωριστά από τα αντίστοιχα Πρακτική Άσκηση Ι και Πρακτική Άσκηση ΙΙ.

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ενασχόληση του φοιτητή με ένα επιστημονικό θέμα, εφαρμοσμένο ή θεωρητικό, με στόχο να αξιοποιήσει και να συνθέσει τις γνώσεις που απέκτησε στη διάρκεια των σπουδών του, να εξασκηθεί στην έρευνα, να αναπτύξει συνθετική ικανότητα, και κριτική σκέψη. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και των εφαρμογών τους και ειδικότερα τις θεματικές ενότητες από τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Η πτυχιακή εργασία δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να έρθει σε επαφή με την ερευνητική διαδικασία, να αποκτήσει εμπειρία για την επιστημονική διατύπωση τεχνολογικών προβλημάτων, τη μεθοδολογία της έρευνας, τη σχεδίαση και υλοποίηση μεθόδων ή εργαλείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και  τέλος τη γραπτή παρουσίαση.

Επιβλέπων της πτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι καθηγητής ή μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Υπάρχει η δυνατότητα συν-επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας από δύο καθηγητές ή μέλη ΕΔΙΠ του ίδιου Τομέα ή διαφορετικών Τομέων, σε περίπτωση που το απαιτεί το θέμα.

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται είτε ατομικά από ένα φοιτητή, είτε συλλογικά από δύο φοιτητές.

Ο φοιτητής έχει την ευθύνη να επιλέξει τον επιβλέποντα της πτυχιακής του εργασίας. Η ανάληψη του θέματος της πτυχιακής εργασίας από το φοιτητή, γίνεται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας, συζήτησης και συνεννόησης με τους καθηγητές ή μέλη ΕΔΙΠ, (το γνωστικό αντικείμενο των οποίων παρουσιάζεται στην προσωπική τους ιστοσελίδα). Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα έρευνας των καθηγητών και μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος παρουσιάζονται επίσης στις ιστοσελίδες των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων και των Ερευνητικών Ομάδων του Τμήματος. Οι επιβλέποντες διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής των φοιτητών και του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας.

Η ανάληψη του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας από τον φοιτητή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, στην αρχή  του χειμερινού ή του εαρινού εξαμήνου, και η δήλωση γίνεται στο my-studies όταν ανοίγουν οι δηλώσεις για όλα τα μαθήματα.

Η ολοκλήρωση και υποβολή της Πτυχιακής Εργασίας πραγματοποιείται μέχρι και ένα μήνα μετά τη λήξη της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου σύμφωνα με τις διαδικασίες Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Εργασιών που περιγράφονται παρακάτω.


Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Εργασιών

Περιληπτικά:

 • Μορφοποιείτε την εργασία σας σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (templates).
 • Αποστέλλετε το ψηφιακό αντίτυπο της εργασίας σας (doc ή pdf) για έλεγχο στο thesisatdi [dot] uoa [dot] gr (thesis [at] di.uoa.gr) ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες. Αναμένετε απάντηση για έγκριση ή διορθώσεις.
 • Εφόσον εγκριθεί η εργασία σας από τον Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Υποβολής*, καταχωρείτε τα στοιχεία της εργασίας (απογραφικό δελτίο), το ψηφιακό αντίτυπο της εργασίας καθώς και τυχόν συνοδευτικό υλικό στην Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣΗ είσοδος στη πλατφόρμα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω NOC με τη χρήση του λογαριασμού σας στο Τμήμα (di account).
 • Παραλαμβάνετε από τη Βιβλιοθήκη Θετικών Επιστημών μία Βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και την καταθέτετε στη Γραμματεία. Η παραλαβή της Βεβαίωσης μη οφειλής βιβλίων θα γίνεται αφού έχει γίνει η καταχώρηση της εργασίας στο σύστημα.

(*) Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης/Καταχώρησης Πτυχιακής Εργασίας

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής Υποβολής Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών: Αναστασία Λυγίζου, ΕΔΙΠ
Διαβάστε προσεκτικά τις επισυναπτόμενες αναλυτικές οδηγίες και ακολουθήστε τα επισυναπτόμενα πρότυπα

Οδηγίες για επιβλέποντες Πτυχιακής Εργασίας
Απόφαση Συγκλήτου για μετάβαση στην πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Πρακτική Άσκηση

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν Πρακτική Άσκηση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει, εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου, την Πτυχιακή Εργασία. Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος είναι η εξοικείωση τους με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης, έτσι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας, καθώς και με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του επαγγελματικού χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση είναι το «Πρακτική Άσκηση Ι» και το «Πρακτική Άσκηση ΙΙ», καθένα από τα οποία απαιτεί για την κατοχύρωσή του 3 μήνες πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης) σε εργασία σχετική με την Πληροφορική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες.

Οι επιλογές που έχουν οι φοιτητές, σε συνδυασμό και με την Πτυχιακή Εργασία είναι:

 • Να εκπονήσουν μόνο Πτυχιακή Εργασία, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πτυχιακή Εργασία Ι» και «Πτυχιακή Εργασία ΙΙ».
 • Να εκτελέσουν μόνο Πρακτική Άσκηση διάρκειας 6 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), ενιαία στον ίδιο φορέα ή τμηματικά σε δύο τρίμηνα διαστήματα στον ίδιο ή διαφορετικούς φορείς, και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική ‘Άσκηση Ι» και «Πρακτική Άσκηση ΙΙ».
 • Να επιλέξουν συνδυασμό Πρακτικής Άσκησης διάρκειας 3 μηνών πλήρους απασχόλησης (ή το ισοδύναμο μερικής απασχόλησης), και Πτυχιακής Εργασίας μειωμένου φόρτου και να βαθμολογηθούν στα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση Ι» και «Πτυχιακή Εργασία Ι».

Η εκτέλεση των Πρακτικών Ασκήσεων πραγματοποιείται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (βρίσκεται στη δεξιά στήλη με τα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης), ο οποίος περιέχει και το απαραίτητο Πρότυπο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης (βρίσκεται στη δεξιά στήλη με τα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης) μεταξύ Τμήματος, Ασκούμενου Φοιτητή και Φορέα Υποδοχής. Το συμπληρωμένο συμφωνητικό πρέπει, με ευθύνη του φοιτητή, να υπογραφεί υποχρεωτικά πριν από την έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση οφείλουν, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη αυτής, να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με πρωτότυπη ή ηλεκτρονική υπογραφή από τους ίδιους και υπογραφή/σφραγίδα από το Φορέα Υποδοχής, προκειμένου να ελεγχθεί και να υπογραφεί εγκαίρως και από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Μόνο μετά την υπογραφή και από τα τρία μέρη θα είναι δυνατή η έναρξη κάθε νέας Πρακτικής Άσκησης.

Με την έναρξη κάθε Πρακτικής Άσκησης, ορίζεται από το Τμήμα ένας διδάσκων ως Ακαδημαϊκός Επόπτης αυτής, με σκοπό την παρακολούθηση και καθοδήγηση του Ασκούμενου Φοιτητή όπου χρειάζεται. Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης, ο Ασκούμενος Φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Επόπτη τα κατάλληλα έγγραφα, όπως αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης (βρίσκεται στη δεξιά στήλη με τα Έντυπα Πρακτικής Άσκησης), προκειμένου αυτή να βαθμολογηθεί:

 1. Βεβαίωση εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής.
 2. Έκθεση ολοκλήρωσης από τον επιβλέποντα του Φορέα.
 3. Έκθεση πεπραγμένων από τον Ασκούμενο Φοιτητή.

Η απαραίτητη αμοιβή και ασφάλιση του Ασκούμενου Φοιτητή καλύπτονται υποχρεωτικά από το Φορέα Υποδοχής, εκτός από τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους των Πρακτικών Ασκήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΣΠΑ), όπου ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει κόστος. Μέσω του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης 3μηνων Πρακτικών Ασκήσεων για συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας, οι οποίοι προκύπτουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής που ανακοινώνεται μία φορά το χρόνο (περί τα τέλη Δεκεμβρίου). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να καλύπτεται από το Φορέα Υποδοχής.

Όσον αφορά τη δυνατότητα εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης σε φορέα του εξωτερικού, είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του ΠΠΣ για τη διάρκεια και το αντικείμενο, και παρέχεται η ανάλογη  υποχρεωτική αμοιβή και ασφάλιση που προβλέπεται στη χώρα υποδοχής. Απαραίτητη και σε αυτή την περίπτωση είναι η υπογραφή αντίστοιχου Ιδιωτικού Συμφωνητικού στα Αγγλικά πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Ομοίως, και η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μέσω προγράμματος Erasmus+ αναγνωρίζεται εφ’ όσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις του ΠΠΣ για τη διάρκεια και το αντικείμενο άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με το γραφείο Erasmus του ΕΚΠΑ για τα διαδικαστικά.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι το μέλος ΕΔΙΠ κος Νικόλαος Πασσάς.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στον κο Πασσά για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφόρηση για τη διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης (passas [at] di.uoa.gr, 210 7275651) στις ώρες γραφείου: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30.

Λόγω των μέτρων προστασίας covid-19, τα αιτήματα των φοιτητών προς τον επιστημονικό υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης εξυπηρετούνται μέσω email εφόσον αποσταλλούν από το φοιτητικό τους λογαριασμό.